ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-03-29 - Remont chłodni wentylatorowej pieca Konel
2. 2017-03-29 - Remont wyłożenia ceramicznego komory dopalania Iskrownika pieca Konel i odciągu spalin pomiędzy Iskrownikiem i kanałem zagłębionym
3. 2017-03-28 - Wybór dostawcy oprogramowania antywirusowego.
4. 2017-03-28 - Wybór dostawcy wykonania badań ochrony przeciwporażeniowej od urządzeń na napięciu 110 kV oraz 20 i 6 kV.
5. 2017-03-27 - Regeneracja rolek prowadzących segmentu łuku COS
6. 2017-03-21 - Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do badania spoin
7. 2017-03-14 - Wybór wykonawcy usługi remontowej: Remont średni Pieca Przepychowego nr 2
8. 2017-03-14 - Wybór wykonawcy usługi: Regeneracja (obrzeżowanie) kół jezdnych suwnic Ø1000
9. 2017-03-14 - Wybór wykonawcy usługi: Regeneracja kół jezdnych suwnic Ø1000.
10. 2017-03-09 - Optymalizacja ruchu samochodowego oraz procesu ważenia samochodowych transportów na bramie złomowej Stalowni

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: