ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-03-19 - Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej
2. 2018-02-22 - Regeneracja trawersy hydraulicznej Q-12,5 Mg
3. 2018-02-22 - Naprawa nawierzchni torowej metodą napawania
4. 2018-02-21 - Wykonanie posadzki betonowej w okolicy składowiska zużytych elektrod grafitowych w Hali Konela
5. 2018-02-21 - Wykonanie posadzki betonowej w okolicy pola odstawczego wapna i nawęglacza w Hali Złomowej
6. 2018-02-21 - Wykonanie posadzki betonowej w Hali Czadnic
7. 2018-02-21 - Wykonanie i montaż szlabanów w bramach wjazdowych Hali Czadnic
8. 2018-02-14 - Bieżące naprawy i konserwacje w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
9. 2018-02-14 - Regeneracja trawersy hydraulicznej Q-12,5 Mg
10. 2018-02-14 - Regeneracja kół suwnicowych ø1000

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: