ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-10-24 - Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie sterowników zabezpieczeniowych
2. 2018-10-24 - Regeneracja paneli miedzianych
3. 2018-10-24 - Obsługa geodezyjna przy pracach przygotowawczych, remontowych i montażowych urządzeń produkcyjnych
4. 2018-10-18 - Regeneracja rolek samotokowych linii walcowniczej
5. 2018-10-11 - Remont pomieszczeń w Dziale Kadr
6. 2018-10-11 - Wybór wykonawcy usługidśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
7. 2018-09-17 - Remont stojana przetwornicy
8. 2018-09-17 - Remont wirnika przetwornicy
9. 2018-09-17 - Regeneracja chwytaka czterolinowego
10. 2018-09-17 - Przezwojenie elektromagnesów

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: