ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-04-26 - Remont nawierzchni torowej bocznicy Raków
2. 2018-04-26 - Uszczelnienie przekładni prawej maszyny wsadowej Pieca Przepychowego nr 4
3. 2018-04-26 - Wymiana instalacji wodnej w zbiorniku wieżowym
4. 2018-04-26 - Remont instalacji chłodzenia rolek samotoków roboczych przed Walcarką wykańczającą
5. 2018-04-26 - Remont instalacji chłodzenia rolek samotoków roboczych za Walcarką wstępną
6. 2018-04-24 - Regeneracja płyt kontaktowych elektrody pieca Konel
7. 2018-04-20 - Remont pompy wodnej chłodzenia wymienników COS typu 25B32
8. 2018-04-20 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej w hali nr 7
9. 2018-04-20 - Remont urządzeń rejonu przesuwaczy przed Piecem Normalizacyjnym
10. 2018-04-20 - Remont urządzeń rejonu Pieca Normalizacyjnego

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: