ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-08-10 - Naprawa silnika SUDg 355 M8A
2. 2018-08-07 - Remont obwodów wtórnych pól stacji GST-6
3. 2018-07-23 - Przezwojenie 5 szt. elektromagnesów
4. 2018-07-23 - Wymiana klimatyzatorów w Zakładzie Stalownia
5. 2018-07-23 - Remont stojana silnika synchronicznego
6. 2018-07-17 - Remont wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel oraz wymurówki ściany zgarniaczki żużla
7. 2018-07-04 - Wykonanie przeglądu stacji redukcyjnych gazu ziemnego
8. 2018-06-26 - Szkolenie z zakresu uprawnień kolejowych
9. 2018-06-26 - Regeneracja rolek Ø300
10. 2018-06-26 - Regeneracja pokrywy pieca kadziowego

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: