ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-02-14 - Bieżące naprawy i konserwacje w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
2. 2018-02-14 - Regeneracja trawersy hydraulicznej Q-12,5 Mg
3. 2018-02-14 - Regeneracja kół suwnicowych ø1000
4. 2018-02-09 - Wymiana worków filtracyjnych 160x7030 odpylni pieca Konel
5. 2018-02-09 - Remont wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel
6. 2018-02-09 - Czyszczenie suwnic i hali pieca Konel
7. 2018-02-09 - Remont fundamentu torowiska żużlowozu pieca Konel
8. 2018-02-09 - Remont pompy wodnej, jednostopniowej, dwustrumieniowej typ 30B50
9. 2018-02-09 - Remont pompy wodnej typ PH 150A
10. 2018-02-09 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej suwnic złomowych

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: