ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-04-24 - Regeneracja płyt kontaktowych elektrody pieca Konel
2. 2018-04-20 - Remont pompy wodnej chłodzenia wymienników COS typu 25B32
3. 2018-04-20 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej w hali nr 7
4. 2018-04-20 - Remont urządzeń rejonu przesuwaczy przed Piecem Normalizacyjnym
5. 2018-04-20 - Remont urządzeń rejonu Pieca Normalizacyjnego
6. 2018-04-13 - Wymiana rolek stojakowych i ramy nr 56 Walcarki wykańczającej
7. 2018-04-13 - Remont manipulatorów nr 53 i 55 przed i za klatką Walcarki wykańczającej
8. 2018-04-13 - Remont chłodni kroczącej nr 2
9. 2018-04-13 - Remont silników spalinowych typu 16H12a
10. 2018-04-10 - Naprawa mocowania podestu pod przekładnią kinematyczną Walcarki wstępnej

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: