ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-08-03 - Remont segmentu łuku odlewniczego
2. 2017-08-03 - Regeneracja rolek samotoku COS
3. 2017-08-02 - Regeneracja rolek kasety rolek stojakowych klatki wstępnej
4. 2017-08-02 - Remont instalacji chłodzenia rolek i płyt międzyrolkowych za klatką wstępną
5. 2017-08-02 - Poziomowanie belek jezdni podsuwnicowych na hali 5
6. 2017-08-02 - Naprawa torowiska wozu nr 49
7. 2017-08-01 - Remont połaci dachowej na halach IV, V, VII, VIII.
8. 2017-08-01 - Remont pomieszczeń w budynku teletechniki - Archiwum
9. 2017-08-01 - Remont pomieszczeń socjalnych w piwnicach DKJ
10. 2017-07-26 - Regeneracja korpusów kaset rolek stojakowych klatki wstępnej

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: