ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-11-14 - Wymiana uszkodzonych szyb wraz z naprawą (odtworzeniem) ram trzymających szyby
2. 2017-11-14 - Remont instalacji wodociągowej
3. 2017-11-14 - Remont sklepienia pieca KONEL
4. 2017-11-14 - Naprawa posadzki z kostki betonowej
5. 2017-11-03 - Remont pokrycia dachowego budynku laboratorium DKJ i pomieszczeń socjalnych w budynku B-66
6. 2017-10-30 - Dostawa, montaż i uruchomienie zwijarki hydraulicznej czterowalcowej (1)
7. 2017-10-30 - Dostawa, montaż i uruchomienie zwijarki hydraulicznej czterowalcowej (2)
8. 2017-10-30 - Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do cięcia plazmowego
9. 2017-10-25 - Regeneracja panewki łączników Ø620
10. 2017-10-25 - Naprawa chwytników AEMP 66x120G

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: