ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-12-13 - Codzienna, poranna dostawa prasy
2. 2017-12-13 - Wybór wykonawcy usług transportowo-sprzętowych
3. 2017-12-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodami ciężarowymi
4. 2017-12-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych
5. 2017-12-08 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
6. 2017-09-28 - Wybór wykonawcy usługi wykonania usunięcia 32 sztuk drzew rosnących na działce nr 16/7 przy ulicy Korfantego
7. 2017-09-28 - Wybór wykonawcy usługi: „Odśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.”
8. 2017-09-12 - Remont chłodni kroczącej nr 2
9. 2017-09-12 - Remont rusztu kontrolnego nr 3
10. 2017-09-12 - Naprawa kabiny urządzenia NDT

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: