ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-05-25 - Regeneracja rolek samotokowych d 730
2. 2017-05-25 - Regeneracja rolek samotokowych d 350
3. 2017-05-24 - Regeneracja rolek samotokowych d 450
4. 2017-05-24 - Wybór dostawcy remontu budynku Laboratorium DKJ
5. 2017-05-18 - Remont stojana silnika typu П21-35-17k
6. 2017-05-18 - Remont silnika typu ПC110/200
7. 2017-05-18 - Remont wirnika silnika typu П21-35-17k
8. 2017-05-10 - Wymiana worków filtracyjnych 160x7030 odpylni pieca Konel
9. 2017-05-08 - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na terenie Walcowni Blach Grubych ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
10. 2017-05-08 - Remont budynku B-26

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: