ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2018-07-17 - Remont wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel oraz wymurówki ściany zgarniaczki żużla
2. 2018-07-04 - Wykonanie przeglądu stacji redukcyjnych gazu ziemnego
3. 2018-06-26 - Szkolenie z zakresu uprawnień kolejowych
4. 2018-06-26 - Regeneracja rolek Ø300
5. 2018-06-26 - Regeneracja pokrywy pieca kadziowego
6. 2018-06-21 - Remont łaźni w budynku socjalnym
7. 2018-06-21 - Remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku administracyjno–socjalnego
8. 2018-06-20 - Remont pompy diagonalnej obiegu brudnego VOD typ 30D17
9. 2018-06-12 - Remont sklepienia pieca KONEL
10. 2018-06-11 - Wymiana instalacji wody uzdatnionej w rejonie VOD-PK

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: