ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
 1. 2018-10-24 - Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie sterowników zabezpieczeniowych
 2. 2017-03-09 - Optymalizacja ruchu samochodowego oraz procesu ważenia samochodowych transportów na bramie złomowej Stalowni
 3. 2016-06-24 - Urządzenie do czyszczenia blach z zendry
 4. 2016-06-13 - Odprowadzenie wody z płukania filtrów żwirowych filtrowni do instalacji sanitarnej WBG
 5. 2016-03-23 - Optymalizacja ruchu samochodowego w rejonie Zakładu Walcownia Blach Grubych
 6. 2015-10-19 - Wyeliminowanie powstawania wgnieceń spowodowanych dociskiem rolek ciągnących nożycy BSS na materiał znajdujący się na blasze podczas operacji cięcia
 7. 2015-10-19 - Montaż i uruchomienie 3 żurawi obrotowych o udźwigu 500 kg, 1000 kg i 2000kg w halach Zakładu WBG
 8. 2015-09-22 - Montaż i uruchomienie 3 żurawi obrotowych o udźwigu 500 kg, 1000 kg i 2000kg w halach Zakładu WBG
 9. 2015-09-22 - Wyeliminowanie powstawania wgnieceń spowodowanych dociskiem rolek ciągnących nożycy BSS na materiał znajdujący się na blasze
 10. 2015-07-21 - Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych z Walcowni Blach Grubych ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 11. 2015-05-13 - Wóz przerzutowy do transportu blach Q=30Mg; L=15m
 12. 2014-08-27 - Budowa parkingu dla 20 samochodów ciężarowych
 13. 2013-11-28 - Modernizacja 11 szt. suwnic w Zakładzie Walcownia Blach Grubych w celu dostosowania do sterowania przy pomocy radia.
 14. 2013-02-25 - Transport pionowy blach o szerokości powyżej 3150 mm na hali 7 w Zakładzie Walcowni Blach Grubych ISD Huta Częstochowa Sp. z.o.o.
 15. 2012-12-17 - Wdrożenia systemu zarządzania domeną Huty w oparciu o Active Directory i Windows Serwer 2012 wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i licencji
 16. 2012-11-14 - Wykonanie instalacji gazów technicznych dla Zakładu Obróbki i Regeneracji ISD Huta Częstochowa
 17. 2012-10-10 - Wykonanie projektu pompowni nr 1 ulepszenia cieplnego WBG w zakresie doboru i sposobu zabudowy nowych pomp niskiego i wysokiego ciśnienia oraz filtrów wraz z instalacjami
 18. 2012-09-11 - Przeniesienie istniejącego pieca elektrycznego oporowego z wysuwnym trzonem 2500 x 8000 mm z hali Regeneracji na halę Obróbki wraz z jego modernizacją
 19. 2012-08-22 - System monitoringu rozpływu energii elektrycznej i zarządzania siecią elektryczną
 20. 2012-07-12 - Modernizacja węzła zabezpieczającego i sterującego pracą hydroakumulatora zabudowanego w pompowni wysokiego ciśnienia w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 21. 2012-07-09 - Wdrożenie nowego systemu cięcia ogniowego na maszynach GEGA”- zakup tokarki wraz z osprzętem
 22. 2012-06-15 - Modernizacji istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 23. 2012-06-05 - Zabudowa układu pomiarów temperatury pasma przed strefą prostowania
 24. 2012-05-24 - Wdrożenie nowego systemu cięcia ogniowego na maszynach GEGA”- zakup 1sztuki tokarki wraz z osprzętem
 25. 2012-05-22 - Wdrożenie nowego systemu cięcia ogniowego na maszynach GEGA”- zakup dysz i reduktorów
 26. 2012-05-22 - Wykonanie stanowiska sprawdzania kolektorów natryskowych chłodzenia pasma COS
 27. 2012-05-15 - Zakup i montaż 5 sztuk bram przemysłowych dla hal Zakładu Walcowni Blach Grubych
 28. 2012-05-15 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy normalnotorowej manewrowej ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 29. 2012-05-14 - Wykonanie i montaż krat stalowych dla zabezpieczeń okien i drzwi budynków AKP, Centrali Telefonicznej, Remizy Straży Pożarnej
 30. 2012-04-05 - Modernizacja instalacji hydraulicznej i elektrycznej urządzenia do demontażu i montażu walców oporowych oraz urządzenia do obracania obudów walców oporowych
 31. 2012-03-23 - Opracowanie koncepcji budowy rezerwowego ciągu zasilania pieca KONEL w Zakładzie Stalownia
 32. 2012-03-23 - Wykonanie układu do kompensacji mocy biernej pojemnościowej filtrów Wh stacji GST-2 w Zakładzie Stalownia ISD Huta Częstochowa
 33. 2012-02-17 - Wybór wykonawcy usługi aktualizacji posiadanego przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. oprogramowania antywirusowego Symantec
 34. 2012-02-14 - Wykonanie i dostawa transformatora piecowego o mocy 70 MVA
 35. 2012-02-14 - Wykonanie i dostawa transformatora energetycznego o mocy 100 MVA i napięciu 230/31,5kV
 36. 2012-01-20 - Przeprojektowanie ściany podtrzonowej i rusztu wyładowczego pieca przepychowego nr 2 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 37. 2012-01-10 - Zaprojektowanie i wykonanie półstałej instalacji gaśniczej Klatek Walcowniczych i Prostownicy Gorącej dla Zakładu Walcowni Blach Grubych
 38. 2011-12-08 - Modernizacja węzła wycinania prób Nowej Linii Cięcia
 39. 2011-12-07 - Montaż urządzenia do odsiarczania przy piecokadzi w hali COS w Zakładzie Stalownia, wykonanie i montaż instalacji azotu i argonu oraz wykonanie i montaż podestu
 40. 2011-11-30 - Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi złomowej, wykonania nawrotu dla pojazdów z nieodebranym złomem oraz placu manewrowego przed wagą Precia w Zakładzie Raków
 41. 2011-11-25 - Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego
 42. 2011-11-25 - Przetarg na sprzedaż konstrukcji stalowej hal przemysłowych
 43. 2011-11-14 - Montaż jezdni podsuwnicowej pod suwnicę Q=16 Mg w hali Mieszalnika Zakładu Stalowni
 44. 2011-11-10 - System utylizacji (dopalania) gazów z malarni mokrej linii malowania blach
 45. 2011-10-18 - System ważenia w Zakładzie Stalowni ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o
 46. 2011-10-05 - Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu wokół budynku AKP
 47. 2011-09-29 - Urządzenia do separacji złomu stalowego z odpadu dla Zakładu Stalownia ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 48. 2011-09-06 - Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku wewnętrznym nastawni maszynowni Zakładu Walcownia Blach Grubych
 49. 2011-07-27 - Wykonanie i montaż nowego kotła odzysknicowego dla pieca elektrycznego KONEL w Zakładzie Stalownia ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 50. 2011-07-11 - Projekt i wykonanie wozu zrzutowego do sztaplowania blach oraz zabudowę w ciągu technologicznym w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 51. 2011-06-08 - Odsiarczanie stali w Piecokadzi w Zakładzie Stalownia ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 52. 2011-06-01 - Stacja wygrzewania kadzi w Zakładzie Stalownia ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. - przedłużenie terminu składania ofert
 53. 2011-02-22 - Wybór wykonawcy usługi aktualizacji posiadanego przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. oprogramowania antywirusowego Symantec
 54. 2010-12-10 - Przesuwacze blach przed i za piecem normalizacyjnym – przygotowanie podzespołów
 55. 2010-12-07 - Przeprowadzenie badania rozkładu temperatur w strefach grzewczych Pieca nr 2 w Zakładzie WBG
 56. 2010-10-28 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i legalizacji dwóch wag wagonowych SCHENCK
 57. 2010-10-26 - Wykonania zasilania ogrzewania NDT
 58. 2010-10-26 - Zaprojektowania i wykonania instalacji grzejnej podtrzymującej temperaturę dodatnią (+10oC) w basenie wody technologicznej maszyny NDT.
 59. 2010-10-22 - Obudowa stanowiska NDT – Zakład WBG
 60. 2010-10-14 - Dokończenie modernizacji systemu sterowania pieca elektrycznego Stalowni.
 61. 2010-08-30 - Wybór wykonawcy usługi świadczenia pracy tymczasowej
 62. 2010-07-27 - Kontenerowy transport złomu po terenie Huty
 63. 2010-07-27 - Podgrzewanie gazu H2S
 64. 2010-07-22 - Projekt wymiany aparatury łączeniowej na rozdzielni 110kV GST-6
 65. 2010-06-16 - Wykonania projektu modernizacji pompowni
 66. 2010-05-14 - Wykonanie prac branży elektrycznej zgodnie z projektem H0318-E-2001-PA
 67. 2010-05-14 - Obsługa geodezyjna
 68. 2010-05-07 - Zabezpieczenia stanowisk badawczych
 69. 2010-04-28 - Dekontaminacja transformatorów w Zakładzie WBG
 70. 2010-04-13 - Projekt oraz budowa stacji redukcyjnej gazu ziemnego
 71. 2010-03-30 - Zorganizowanie szkoleń oraz egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych
 72. 2010-03-23 - Postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi samochodowej transportu rur z miejscowości Belaya Tserkov (Ukraina) do ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 73. 2010-02-11 - Postępowanie ofertowe na wybór wykonawców usług składania, łamania i druku Tygodnika „Głos Hutnika”
 74. 2010-01-18 - Postępowanie ofertowe - System otwierania i zamykania świetlików w dachach hal w Zakładzie Walcownia Blach Grubych ISD Huta Częstochowa
 75. 2009-12-14 - Postępowanie ofertowe na wybór wykonawców usług samochodowo-sprzętowych dla ISD Huty Częstochowa na 2010 rok w zakresie przewozu osób samochodami o ilości miejsc 15-55
 76. 2009-12-07 - Pstępowanie ofertowe na wybór wykonawcy usług przewozu towarów transportem kolejowym w komunikacji krajowej dla ISD Huty Częstochowa na 2010 rok
 77. 2009-07-21 - Przetarg nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych na Generalną Realizację Inwestycji Fabryki Wież Wiatrowych w Gdańsku