ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22  zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert, dotyczących dzierżawy części budynku remizy straży (garaże – parter)  o nr inw. S08895, usytuowanego na działce nr 2/319, obręb 302, KW CZ1C00084863 przy ul. Bojemskiego w Częstochowie, o powierzchni użytkowej 300 m2
 


Oczekiwana cena min. 8,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej.

Przedmiot dzierżawy można oglądać w godz. 9:00 - 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele spółki pod nr tel. (34)  323 71 04, 323 78 50.

Ofertę dzierżawy prosimy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  (pok. nr 005) lub przesłać na adres:

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa,

z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości” w terminie do 20.04.2018 r..

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego dzierżawy przedmiotu postepowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 


ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22  zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert, dotyczących:

Przedmiot dzierżawy można oglądać w godz. 9:00 - 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele spółki pod nr tel. (34)  323 71 04, 323 78 50.

Ofertę dzierżawy prosimy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  (pok. nr 005) lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa, z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości” w terminie do 13.10.2017 r..

Preferowane będą oferty na dzierżawę całego magazynu.

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego dzierżawy przedmiotu postepowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22 (dalej Spółka)  zaprasza do składania ofert zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki określone w tabeli poniżej wraz z prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków.

Nieruchomości będą zbywane bez obciążeń hipotecznych, które aktualnie są zapisane w księgach wieczystych.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w godz. 9:00-13:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Spółki pod numerem  tel. (34) 323 71 04, (34) 323 78 50.

Ofertę zakupu poszczególnych nieruchomości prosimy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  (pok. nr 005) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa, do dnia 16.08.2017 r. (decyduje moment doręczenia przesyłki) z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2017 r.

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta bez podania przyczyny i ponoszenia  skutków prawnych i finansowych.

Lp. Nr inw. Nazwa budynku Rok bud Nr działki Pow. użyt.
w m2
Cena wywoł.
w zł netto
Nr KW
1. S09869 Budynek biurowy 1977 10/35, 2/235 2997,8 3 288 000,00 CZ1C/00124587/5


Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


 

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22 (dalej Spółka)  zaprasza do składania ofert zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki określone w tabeli poniżej wraz z prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków.

Nieruchomości będą zbywane bez obciążeń hipotecznych, które aktualnie są zapisane w księgach wieczystych.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w godz. 9:00-13:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Spółki pod numerem  tel. (34) 323 71 04, (34) 323 78 50.

Ofertę zakupu poszczególnych nieruchomości prosimy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  (pok. nr 005) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa, do dnia 21.07.2017 r. (decyduje moment doręczenia przesyłki) z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2017 r..

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta bez podania przyczyny i ponoszenia  skutków prawnych i finansowych.

Lp. Nr inw. Nazwa budynku Rok bud Nr działki Pow. użyt.
w m2
Cena wywoł.
w zł netto
Nr KW
1. S17839


S17838
Warsztat Napraw Samochodów

Budynek biurowy
1991


1952
2/668
2/666

2/67
710,00


1212,00
1 185 000,00 CZ1C/00124579/6
2. S09869 Budynek   biurowy 1977 10/35 2997,8 3 288 000,00 CZ1C/00124587/5

Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


 

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22 (dalej Spółka) zaprasza do składania ofert zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki określone w tabeli poniżej, wraz z prawem własności znajdujących się na tych działkach hal i budynków.

Nieruchomości będą zbywane bez obciążeń hipotecznych, które aktualnie są zapisane w księgach wieczystych.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w godz. 9:00-13:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Spółki pod numerem  tel. (34) 323 71 04, (34) 323 78 50.

Ofertę zakupu poszczególnych nieruchomości prosimy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  (pok. nr 005) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa, do dnia 04.04.2017 r. (decyduje moment doręczenia przesyłki) z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017 r.

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta bez podania przyczyny i ponoszenia  skutków prawnych i finansowych.

Lp. Nr inw. Nazwa budynku Rok bud Nr działki Pow. użyt. w m2 Cena wywoławcza
w zł netto
Nr KW Uwagi
1. S02806 Hala remontowa 1956 1/121 2.045,50 2 067 000,00 CZ1C/00124573/4 Hala z 3 suwnicami
S02807 Budynek Biurowy 1956 1/121 362,30
S02808 Budynek wewnętrzny 1992 1/121 162,50
2. S07234 Hala Budowlanego 1955 2/273 2.256,40 1 254 000,00 CZ1C/00124556/9  
3. S14296 Hala K 1954 2/269 2.480,00 1 392 000,00 CZ1C00124562/4 Hala z 2 suwnicami
4. S05796 Hala I 1969 2/507 2 375,40 1 381 000,00 CZ1C/00124557/6 Hala z 2 suwnicami
5. S17839
 
Warsztat Napraw Samochodów 1991 2/668 710,00 1 185 000,00 CZ1C/00124579/6   
 
2/666
S17838 Budynek biurowy 1952 2/67 1212,00
6. S09869 Budynek biurowy 1977 10/35 2997,80 2 288 000,00 CZ1C/0012587/5  

Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Lokalizacja:Hala Regeneracji (Nr inw. S02806, S02807, S02808):

 

Hala Budowlanego (Nr inw. S07234):

 

Hala "K" (Nr inw. S14296):

 

Hala "I" (Nr inw. S05796):

 

Warsztat napraw samochodów (Nr inw. S17839, S17838):

 

Budynek biurowy AKP (Nr inw. S09869):Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.