ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
 1. 2019-06-18 - Wymiana instalacji wody wysokiego ciśnienia
 2. 2019-06-05 - Montaż sklepienia naczynia pieca Konel
 3. 2019-05-28 - Regeneracja rolek kaset prostownicy
 4. 2019-05-28 - Regeneracja rolek samotokowych
 5. 2019-04-30 - Regeneracja rolek samotokowych
 6. 2019-04-23 - Regeneracja gniazd roboczych
 7. 2019-04-19 - Remont transporterów taśmowych
 8. 2019-04-19 - Remont pompy wodnej PH 150A
 9. 2019-04-19 - Remont pompy zatapialnej HAZLETON
 10. 2019-04-11 - Remont układów torowych bocznicy ISD Huta Częstochowa
 11. 2019-04-11 - Remont kapitalny wózka motorowego WM15
 12. 2019-04-11 - Remont wentylatora typu WP80
 13. 2019-04-08 - Remont układów rozjazdowych metodą napawania
 14. 2019-04-08 - Regeneracja korpusu i wykonanie pokrywy
 15. 2019-04-08 - Regeneracja rolek prostownicy HL
 16. 2019-04-08 - Remont silnika PC110/200
 17. 2019-03-15 - Remont połaci dachowych na halach WBG
 18. 2019-02-27 - Wymiana instalacji pary wodnej i kondensatu w rejonie hydrocyklonu
 19. 2019-02-27 - Remont zespołu łożyskowego pompy wodnej typu HC-150A
 20. 2019-02-27 - Remont pompy wodnej obiegu brudnego VOD
 21. 2019-02-27 - Remont pompy wodnej chłodzenia wymienników COS
 22. 2019-02-25 - Regeneracja uchwytu kleszczowego
 23. 2019-02-25 - Regeneracja tulei elastycznego sprzęgła
 24. 2019-02-25 - Remont stojana silnika MC325
 25. 2019-02-25 - Regeneracja kół suwnicowych Ø1000
 26. 2019-02-07 - Wykonanie przemysłowych posadzek betonowych w hali złomowej
 27. 2019-02-06 - Regeneracja uchwytu kleszczowego
 28. 2019-02-04 - Czyszczenie instalacji odciągu pierwotnego spalin z pieca Konel i odpylni
 29. 2019-01-28 - Remont kapitalny lokomotywy spalinowej typu 6De
 30. 2019-01-28 - Remont wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel
 31. 2019-01-28 - Remont sklepienia pieca KONEL
 32. 2019-01-28 - Remont pompy zatapialnej TOYO
 33. 2019-01-24 - Remont kabiny operatora pieca Konel wraz z pomieszczeniem socjalnym
 34. 2019-01-24 - Regeneracja rolek segmentu łuku prostującego
 35. 2019-01-24 - Regeneracja palników miedzianych VLB
 36. 2019-01-24 - Regeneracja kadzi lejniczej
 37. 2019-01-23 - Regeneracja uchwytu kleszczowego
 38. 2019-01-23 - Regeneracja kół Ø1000
 39. 2019-01-23 - Regeneracja kół Ø630 i Ø710
 40. 2019-01-22 - Regeneracja części kaset rolek stojakowych klatki wstępnej
 41. 2019-01-22 - Regeneracja rolek kasety rolek stojakowych klatki wstępnej
 42. 2019-01-22 - Regeneracja drągów manipulatorów samotoku walcarek
 43. 2019-01-03 - Regeneracja tłumików hałasu wentylatorów 1 i 2 odpylni pieca Konel
 44. 2019-01-03 - Wymiana instalacji wody uzdatnionej zasilania zbiorników awaryjnych COS
 45. 2019-01-03 - Remont chłodni wentylatorowej pieca Konel
 46. 2019-01-03 - Remont chłodni wentylatorowej VOD
 47. 2019-01-03 - Regeneracja korpusów łożysk samotoku roboczego klatki wstępnej
 48. 2019-01-03 - Regeneracja płyt kontaktowych elektrody pieca Konel
 49. 2019-01-03 - Regeneracja korpusu klamry zaciskowej elektrody piecokadzi
 50. 2019-01-03 - Regeneracja panelu miedzianego
 51. 2018-12-24 - Remont segmentu strefy prostowania COS
 52. 2018-12-24 - Regeneracja pokrywy pieca kadziowego
 53. 2018-12-24 - Regeneracja rolek segmentu łuku odlewniczego
 54. 2018-12-24 - Regeneracja rolek samotoku COS
 55. 2018-12-13 - Remont pompy wodnej, jednostopniowej, dwustrumieniowej typ 30B50
 56. 2018-12-13 - Remont pompy diagonalnej obiegu czystego VOD typu 10DG18
 57. 2018-12-13 - Bieżące naprawy i konserwacje wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych
 58. 2018-12-11 - Remont wentylatora nr 3 odpylni pieca Konel
 59. 2018-12-06 - Remont wentylatora odpylni Pieca kadziowego
 60. 2018-12-06 - Regeneracja tłumików hałasu wentylatorów odpylni pieca Konel
 61. 2018-12-06 - Wymiana instalacji odciągu pierwotnego spalin pieca Konel
 62. 2018-12-06 - Naprawa chwytników elektromagnetycznych
 63. 2018-12-06 - Regeneracja kubłów złomowych
 64. 2018-12-04 - Regeneracja rolek kaset prostownicy
 65. 2018-12-04 - Regeneracja elementów przeniesienia napędu
 66. 2018-11-28 - Remont silnika SZJre-148r/04
 67. 2018-11-28 - Naprawa chwytników AEMP 66x120G
 68. 2018-10-24 - Regeneracja paneli miedzianych
 69. 2018-10-18 - Regeneracja rolek samotokowych linii walcowniczej
 70. 2018-10-11 - Remont pomieszczeń w Dziale Kadr
 71. 2018-09-17 - Remont stojana przetwornicy
 72. 2018-09-17 - Remont wirnika przetwornicy
 73. 2018-09-17 - Regeneracja chwytaka czterolinowego
 74. 2018-09-17 - Przezwojenie elektromagnesów
 75. 2018-09-17 - Remont obwodów wtórnych pól stacji GST-6
 76. 2018-08-27 - Remont agregatu pompowego typ PE 270-150
 77. 2018-08-27 - Remont nożycy QTS
 78. 2018-08-27 - Remont nożycy BSS
 79. 2018-08-10 - Naprawa silnika SUDg 355 M8A
 80. 2018-08-07 - Remont obwodów wtórnych pól stacji GST-6
 81. 2018-07-23 - Przezwojenie 5 szt. elektromagnesów
 82. 2018-07-23 - Wymiana klimatyzatorów w Zakładzie Stalownia
 83. 2018-07-23 - Remont stojana silnika synchronicznego
 84. 2018-07-17 - Remont wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel oraz wymurówki ściany zgarniaczki żużla
 85. 2018-07-04 - Wykonanie przeglądu stacji redukcyjnych gazu ziemnego
 86. 2018-06-26 - Regeneracja rolek Ø300
 87. 2018-06-26 - Regeneracja pokrywy pieca kadziowego
 88. 2018-06-21 - Remont łaźni w budynku socjalnym
 89. 2018-06-21 - Remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku administracyjno–socjalnego
 90. 2018-06-20 - Remont pompy diagonalnej obiegu brudnego VOD typ 30D17
 91. 2018-06-12 - Remont sklepienia pieca KONEL
 92. 2018-06-11 - Wymiana instalacji wody uzdatnionej w rejonie VOD-PK
 93. 2018-06-11 - Remont średni pompy diagonalnej obiegu czystego VOD typu 10DG19
 94. 2018-06-11 - Remont wentylatora odpylni Pieca kadziowego”
 95. 2018-06-11 - Remont wentylatorów odciągu pary z komory COS
 96. 2018-06-11 - Wymiana instalacji odciągu pierwotnego spalin pieca Konel
 97. 2018-06-11 - Remont pieca do normalizacji
 98. 2018-05-23 - Wymiana płyt w stojakach Walcarki wykańczającej
 99. 2018-05-23 - Remont samotoku nr 57
 100. 2018-05-23 - Remont samotoków 61-64
 101. 2018-05-23 - Remont samotoków nr 36 i 41 przed i za Walcarką wstępną
 102. 2018-05-21 - Regeneracja kół suwnicowych Ø1000
 103. 2018-05-21 - Regeneracja 5 kpl. szelek
 104. 2018-05-18 - Remont przekładni ślimakowych prostownicy 2
 105. 2018-05-18 - Wymiana kasety górnej i dolnej Prostownicy nr 1
 106. 2018-05-18 - Remont nożycy poprzecznej
 107. 2018-05-18 - Regeneracja gniazd posadowienia dolnych noży nożycy poprzecznej
 108. 2018-04-26 - Remont nawierzchni torowej bocznicy Raków
 109. 2018-04-26 - Uszczelnienie przekładni prawej maszyny wsadowej Pieca Przepychowego nr 4
 110. 2018-04-26 - Wymiana instalacji wodnej w zbiorniku wieżowym
 111. 2018-04-26 - Remont instalacji chłodzenia rolek samotoków roboczych przed Walcarką wykańczającą
 112. 2018-04-26 - Remont instalacji chłodzenia rolek samotoków roboczych za Walcarką wstępną
 113. 2018-04-24 - Regeneracja płyt kontaktowych elektrody pieca Konel
 114. 2018-04-20 - Remont pompy wodnej chłodzenia wymienników COS typu 25B32
 115. 2018-04-20 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej w hali nr 7
 116. 2018-04-20 - Remont urządzeń rejonu przesuwaczy przed Piecem Normalizacyjnym
 117. 2018-04-20 - Remont urządzeń rejonu Pieca Normalizacyjnego
 118. 2018-04-13 - Wymiana rolek stojakowych i ramy nr 56 Walcarki wykańczającej
 119. 2018-04-13 - Remont manipulatorów nr 53 i 55 przed i za klatką Walcarki wykańczającej
 120. 2018-04-13 - Remont chłodni kroczącej nr 2
 121. 2018-04-13 - Remont silników spalinowych typu 16H12a
 122. 2018-04-10 - Naprawa mocowania podestu pod przekładnią kinematyczną Walcarki wstępnej
 123. 2018-04-10 - Remont siedliska posadowienia ram rolek stojakowych w stojakach Walcarki wstępnej
 124. 2018-04-10 - Wymiana listew w siedlisku dolnego walca roboczego i oporowego Walcarki wstępnej
 125. 2018-04-10 - Wymiana kaset rolek stojakowych Walcarki wstępnej przed i za klatką
 126. 2018-04-05 - Remont kapitalny maszyny wytrzymałościowej
 127. 2018-03-27 - Regeneracja rolek samotokowych linii walcowniczej
 128. 2018-03-27 - Regeneracja rolek nośnych drągów jezdnych
 129. 2018-03-19 - Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej
 130. 2018-02-22 - Regeneracja trawersy hydraulicznej Q-12,5 Mg
 131. 2018-02-22 - Naprawa nawierzchni torowej metodą napawania
 132. 2018-02-21 - Wykonanie posadzki betonowej w okolicy składowiska zużytych elektrod grafitowych w Hali Konela
 133. 2018-02-21 - Wykonanie posadzki betonowej w okolicy pola odstawczego wapna i nawęglacza w Hali Złomowej
 134. 2018-02-21 - Wykonanie posadzki betonowej w Hali Czadnic
 135. 2018-02-21 - Wykonanie i montaż szlabanów w bramach wjazdowych Hali Czadnic
 136. 2018-02-14 - Bieżące naprawy i konserwacje w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
 137. 2018-02-14 - Regeneracja trawersy hydraulicznej Q-12,5 Mg
 138. 2018-02-14 - Regeneracja kół suwnicowych ø1000
 139. 2018-02-09 - Wymiana worków filtracyjnych 160x7030 odpylni pieca Konel
 140. 2018-02-09 - Remont wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel
 141. 2018-02-09 - Czyszczenie suwnic i hali pieca Konel
 142. 2018-02-09 - Remont fundamentu torowiska żużlowozu pieca Konel
 143. 2018-02-09 - Remont pompy wodnej, jednostopniowej, dwustrumieniowej typ 30B50
 144. 2018-02-09 - Remont pompy wodnej typ PH 150A
 145. 2018-02-09 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej suwnic złomowych
 146. 2018-02-02 - Regeneracja trawersy hydraulicznej Q-12,5 Mg
 147. 2018-02-02 - Regeneracja rolek samotokowych wykańczalni gorącej
 148. 2018-02-02 - Remont wirnika przetwornicy П21-35-17k
 149. 2018-02-02 - Remont stojana przetwornicy typu П21-35-17k
 150. 2018-02-02 - Remont kapitalny lokomotywy spalinowej typu 6Dg nr 01
 151. 2018-01-22 - Remont wentylatorów odciągu pary z komory COS
 152. 2018-01-22 - Remont chłodni wentylatorowej pieca Konel – 1 celka
 153. 2018-01-22 - Remont chłodni wentylatorowej COS – 1 celka
 154. 2018-01-18 - Naprawa suwnicy trawersowej nr 33 Q-32t, nr ewidencyjny 3304011455
 155. 2018-01-05 - Remont segmentu łuku odlewniczego
 156. 2018-01-05 - Remont sprężarki azotu nr 1 typ 2P3/220
 157. 2017-12-19 - Regeneracja rolek prowadzących i napędowych ø300
 158. 2017-09-12 - Remont chłodni kroczącej nr 2
 159. 2017-09-12 - Remont rusztu kontrolnego nr 3
 160. 2017-09-12 - Naprawa kabiny urządzenia NDT
 161. 2017-09-07 - Remont nożycy TSS
 162. 2017-09-07 - Remont nożycy QTS
 163. 2017-09-07 - Remont nożycy BSS
 164. 2017-09-06 - Remont transportera nr 5
 165. 2017-09-06 - Remont transportera nr 3
 166. 2017-09-06 - Remont transportera nr 1
 167. 2017-09-06 - Wymiana rurociągu wody zmiękczonej DN 125 w rejonie hali wsadowej o długości 230 mb
 168. 2017-09-06 - Poziomowanie belek jezdni podsuwnicowych na hali 6
 169. 2017-09-06 - Remont pompy diagonalnej obiegu brudnego VOD typ 30D17
 170. 2017-08-03 - Remont segmentu łuku odlewniczego
 171. 2017-08-03 - Regeneracja rolek samotoku COS
 172. 2017-08-02 - Regeneracja rolek kasety rolek stojakowych klatki wstępnej
 173. 2017-08-02 - Remont instalacji chłodzenia rolek i płyt międzyrolkowych za klatką wstępną
 174. 2017-08-02 - Poziomowanie belek jezdni podsuwnicowych na hali 5
 175. 2017-08-02 - Naprawa torowiska wozu nr 49
 176. 2017-08-01 - Remont połaci dachowej na halach IV, V, VII, VIII.
 177. 2017-08-01 - Remont pomieszczeń w budynku teletechniki - Archiwum
 178. 2017-08-01 - Remont pomieszczeń socjalnych w piwnicach DKJ
 179. 2017-07-26 - Regeneracja korpusów kaset rolek stojakowych klatki wstępnej
 180. 2017-07-26 - Regeneracja prowadnicy klatki wstępnej
 181. 2017-07-19 - Regeneracja rolek prowadzących d=230
 182. 2017-07-19 - Regeneracja korpusu płyty szerokiej krystalizatora
 183. 2017-07-19 - Regeneracja rolek prowadzących d=300 zabudowanych w segmencie łuku prostującego nr 7
 184. 2017-07-18 - Regeneracja słupków wsporczych przesuwaczy przed Piecem Normalizacyjnym
 185. 2017-07-18 - Wykonanie naprawy podstaw betonowych mocowania stojaków cylindrów hydraulicznych podnoszenia wózków przesuwaczy za prostownicą nr 2
 186. 2017-07-18 - Remont łączników napędów walców walcarki wykańczającej
 187. 2017-07-13 - Remont pomieszczeń socjalnych budynku B-66
 188. 2017-07-13 - Remont posadzki betonowej w Magazynie 330
 189. 2017-07-13 - Remont pompy KSB KWPK 300-401
 190. 2017-07-13 - Remont łaźni na I piętrze budynku Szatni i Łaźni na WBG
 191. 2017-07-03 - Naprawa suwnicy kleszczowej nr 2, Q 40t
 192. 2017-06-27 - Usunięcie luzów w siedliskach walców walcarki wykańczającej
 193. 2017-06-27 - Usunięcie luzów w siedlisku dolnego walca roboczego walcarki wstępnej
 194. 2017-06-27 - Remont samotoków roboczych walcarki wykańczającej i rolek stojakowych
 195. 2017-06-27 - Remont samotoków MULPIC
 196. 2017-06-27 - Remont przesuwaczy przed i za piecem normalizacyjnym
 197. 2017-06-21 - Remont instalacji chłodzenia rolek samotoków roboczych za walcarką wykańczającą
 198. 2017-06-21 - Remont instalacji chłodzenia rolek samotoków roboczych pomiędzy walcarkami pionową a wstępną
 199. 2017-06-21 - Naprawa suwnicy trawersowej nr 136 Q-32t
 200. 2017-06-20 - Remont nawierzchni asfaltowej
 201. 2017-06-20 - Remont połaci dachowej na hali VII WBG
 202. 2017-06-20 - Remont obrabiarki LWP-60
 203. 2017-06-14 - Wykonanie osłony termicznej podestu w tunelu żużlowym pieca Konel
 204. 2017-06-06 - Remont budynku Laboratorium DKJ
 205. 2017-06-06 - Regeneracja rolek samotokowych d=450 II
 206. 2017-06-05 - Regeneracja rolek samotokowych d=450
 207. 2017-06-05 - Regeneracja rolek samotokowych d=350 II
 208. 2017-06-05 - Regeneracja rolek samotokowych d=350
 209. 2017-05-30 - Regeneracja pokrywy pieca kadziowego
 210. 2017-05-30 - Regeneracja chwytaka czterolinowego
 211. 2017-05-25 - Regeneracja rolek samotokowych d 730
 212. 2017-05-25 - Regeneracja rolek samotokowych d 350
 213. 2017-05-24 - Regeneracja rolek samotokowych d 450
 214. 2017-05-18 - Remont stojana silnika typu П21-35-17k
 215. 2017-05-18 - Remont silnika typu ПC110/200
 216. 2017-05-18 - Remont wirnika silnika typu П21-35-17k
 217. 2017-05-10 - Wymiana worków filtracyjnych 160x7030 odpylni pieca Konel
 218. 2017-05-08 - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na terenie Walcowni Blach Grubych ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 219. 2017-05-08 - Remont budynku B-26
 220. 2017-04-28 - Wykonanie posadzki betonowej w Hali Czadnic
 221. 2017-04-28 - Wykonanie bramy dojazdowej do zasobnika na magnezyt kruszony w Hali Czadnic
 222. 2017-04-28 - Poszerzenie bramy wjazdowej do tunelu żużlowego pieca Konel
 223. 2017-03-29 - Remont chłodni wentylatorowej pieca Konel
 224. 2017-03-29 - Remont wyłożenia ceramicznego komory dopalania Iskrownika pieca Konel i odciągu spalin pomiędzy Iskrownikiem i kanałem zagłębionym
 225. 2017-03-27 - Regeneracja rolek prowadzących segmentu łuku COS
 226. 2017-03-21 - Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do badania spoin
 227. 2017-03-14 - Wybór wykonawcy usługi remontowej: Remont średni Pieca Przepychowego nr 2
 228. 2017-03-14 - Wybór wykonawcy usługi: Regeneracja (obrzeżowanie) kół jezdnych suwnic Ø1000
 229. 2017-03-14 - Wybór wykonawcy usługi: Regeneracja kół jezdnych suwnic Ø1000.
 230. 2017-02-22 - Remont kapitalny lokomotywy spalinowej 6De-2558
 231. 2017-02-14 - Remont wentylatora WPE odpylni pieca Konel
 232. 2017-02-14 - Remont pompy jednostopniowej, dwustrumieniowej chłodzenia zewnętrznego COS – typu 25B32
 233. 2017-02-14 - Remont wentylatora odpylni pieca kadziowego
 234. 2017-02-13 - Wykonanie naprawy suwnicy kleszczowej nr 1 w Oddz. Walcowni Blach Grubych
 235. 2017-02-10 - Remont prasy hartowniczej w zakresie mechaniki
 236. 2017-02-02 - Regeneracja rolek grzebieniastych Ø 340 x 3312 (2972) (stół uchylny nożycy QTS)
 237. 2017-02-02 - Regeneracja 25 szt. rolek nośnych drągów jezdnych
 238. 2017-02-01 - Regeneracja panewek (tulei) Morgoila do obudów walców oporowych
 239. 2016-12-08 - Wybór wykonawcy usługi wykonania regeneracji płaszczy rolek Ø 300 segmentu maszyny COS
 240. 2016-12-08 - Wybór wykonawcy usługi wykonania regeneracji zestawów kołowych żużlowozów ZK 920 - 4szt.
 241. 2016-12-08 - Naprawa chwytników elektromagnetycznych typ LB 5x10 – 4szt.
 242. 2016-10-28 - Wybór wykonawcy remontu pomieszczeń dyspozytora mocy na terenie WBG
 243. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy regeneracji 2 kompletów panewek Ø 800
 244. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy usługi uszczelnienia ścian zbiornika osadnika radialnego DOR`A
 245. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy wymiany uszczelnienia mechanicznego w agregacie pompowym typu KSB KWPK 300-401
 246. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy remontu sprężarki azotu nr 2 typ 2P3/220
 247. 2016-09-15 - Wybór wykonawcy remontu wentylatora WPE odpylni pieca KONEL
 248. 2016-08-24 - Wybór wykonawcy naprawy 3 sztuk chwytników elektromagnetycznych typu AEMP 66 x 120G
 249. 2016-08-24 - Wybór wykonawcy remontu kapitalnego odśnieżarki Om3a
 250. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy remontu pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku DKJ
 251. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy regeneracji 3 sztuk płyt kontaktowych elektrody pieca KONEL
 252. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy regeneracji głowicy drąga startowego
 253. 2016-08-08 - Wybór wykonawcy regeneracji 2 sztuk korpusów płyty szerokiej krystalizatora
 254. 2016-08-01 - Wybór wykonawcy regeneracji 2 sztuk wałów mimośrodowych oscylatora
 255. 2016-07-28 - Wybór wykonawcy konserwacji stojana silnika synchronicznego typu MC 325 12/12
 256. 2016-07-25 - Wybór wykonawcy regeneracji siłowników klemowania i rolki napędowej segmentów Maszyny COS
 257. 2016-07-25 - Wybór wykonawcy remontu średniego nawierzchni torowej i rozjazdowej metodą napawania w dzielnicy SWA
 258. 2016-07-20 - Wybór wykonawcy remontu wirnika silnika synchronicznego 3A1 typu MC 325 12/12
 259. 2016-07-07 - Wybór wykonawcy remontu połaci dachowych oraz świetlików hal WBG
 260. 2016-07-05 - Wybór wykonawcy remontu segmentu łuku
 261. 2016-07-05 - Wybór wykonawcy remontu sklepienia pieca KONEL
 262. 2016-07-05 - Wybór wykonawcy remontu pompy chłodzenia KONELA typ 30B50
 263. 2016-07-04 - Wybór wykonawcy remontu pompy zatapialnej typ Hazleton SHW 200-450
 264. 2016-07-01 - Wybór wykonawcy remontu instalacji ciepłej wody użytkowej na terenie Wydziału Stalownia
 265. 2016-06-28 - Wybór wykonawcy regeneracji panela nr 6 sklepienia (delta) – 4 sztuki
 266. 2016-06-27 - Wybór wykonawcy regeneracji 4 sztuk zestawów kołowych żużlowozów
 267. 2016-06-27 - Wybór wykonawcy regeneracji 5 sztuk rolek samotoku COS
 268. 2016-06-23 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania usługi utrzymania w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie jednego roku
 269. 2016-06-20 - Wybór wykonawcy regeneracji tulei kołnierzowych (kołnierzy pośrednich rolek napędowych segmentów Maszyny COS) – 12 szt.
 270. 2016-06-20 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania remontu wentylatora rewersyjnego odpylni PK
 271. 2016-06-16 - Wybór wykonawcy regeneracji rolek Ø 300 segmentu poziomego Maszyny COS – 10 szt.
 272. 2016-06-06 - Wybór wykonawcy utwardzenia terenu w rejonie bram nr 1 i 2 hali wysyłki WBG strona południowa
 273. 2016-05-19 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania remontu pokrywy pieca kadziowego znajdującego się na terenie Wydziału Stalowni ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 274. 2016-05-12 - Wybór wykonawcy usługi regeneracji 2 sztuk noży wodnych prasy hartowniczej
 275. 2016-05-10 - Wybór wykonawcy usługi regeneracji zestawów kołowych do lokomotywy typu SM42
 276. 2016-05-05 - Wybór wykonawcy usługi wykonania regeneracji 4 sztuk końcówek tylnych pokryw tylnych walców oporowych
 277. 2016-03-23 - Wybór wykonawcy naprawy układu torowego bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 278. 2016-03-17 - Wybór wykonawcy regeneracji słupków wsporczych samotoków oraz rusztu stałego przesuwaczy na terenie Wydziału WBG
 279. 2016-03-11 - Wybór wykonawcy remontu prasy hartowniczej
 280. 2016-02-18 - Wybór wykonawcy usługi regeneracji kół jezdnych Ø 1000 suwnic metoda obręczowania
 281. 2016-02-10 - Wybór wykonawcy usług serwisowych w zakresie mechanicznym i energetycznym urządzeń Walcowni Blach Grubych
 282. 2016-02-05 - Wybór wykonawcy usługi wykonania regeneracji płyty przedniej i tylnej wg załączonych rysunków
 283. 2016-01-26 - Wybór wykonawcy przeniesienia infrastruktury torowej układu Raków ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 284. 2016-01-19 - Wybór wykonawcy remontu pompy EGGER typ EO 9,5 – 300 SG4 LB5B
 285. 2016-01-19 - Wybór wykonawcy remontu prasy hartowniczej
 286. 2016-01-07 - Wybór wykonawcy serwisowania wag na terenie ISD Huty Częstochowa w 2016 r.
 287. 2015-12-07 - Wybór wykonawcy usługi regeneracji - szlifowania rolek prostownicy blach HL
 288. 2015-12-07 - Wybór wykonawcy naprawy infrastruktury torowej układu Raków ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 289. 2015-11-30 - Wybór wykonawcy remontu prasy hartowniczej
 290. 2015-10-23 - Przegląd serwisowy stacji mieszania gazu ziemnego z powietrzem na piecu do normalizacji na terenie Zakładu Walcowni Blach Grubych
 291. 2015-10-19 - Wybór wykonawcy naprawy układu torowego bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 292. 2015-10-07 - Wybór wykonawcy usługi regeneracji 2 sztuk noży wodnych prasy hartowniczej
 293. 2015-09-30 - Wybór wykonawcy remontu silnika 315SM4, 160 kW
 294. 2015-09-30 - Wybór wykonawcy remontu połaci dachowych oraz świetlików hal WBG
 295. 2015-09-25 - Wybór wykonawcy remontu instalacji ciepłej wody użytkowej szatni i łaźni WBG
 296. 2015-09-22 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 297. 2015-09-22 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi związane z przeniesieniem serwerowni z rejonu Mirów na teren WBG
 298. 2015-09-21 - Wybór wykonawcy remontu wentylatora typ WP-80/2,3A oraz silnika SZJr-134
 299. 2015-09-21 - Wybór wykonawcy remontu chwytników elektromagnetycznych do pracy na gorąco typu AEMP 66 x 120G – 4 szt.
 300. 2015-09-21 - Wybór wykonawcy remontu budynku Zakładu Obróbki i Regeneracji na Rakowie
 301. 2015-09-15 - Wybór wykonawcy regeneracji zestawów kołowych żużlowozów
 302. 2015-09-07 - Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk centralek IGNIS 1240 z 48 liniami dozorowymi systemu sygnalizacji alarmu pożarowego
 303. 2015-08-12 - Wybór wykonawcy regeneracji panela nr 6 sklepienia pieca KONEL
 304. 2015-08-11 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu i remontu bieżącego krystalizatora Triplex i krystalizatora slaba 150, 225
 305. 2015-08-10 - Wybór wykonawcy regeneracji 16 sztuk kubłów złomowych
 306. 2015-08-10 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania przeglądu okresowego 4 sztuk wozów żużlowych do przewozu kadzi stalowniczych
 307. 2015-08-10 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania wymiany taśmy transportera żelazostopów BC - 3 Pieca Konel
 308. 2015-08-10 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania remontu pokrywy pieca kadziowego
 309. 2015-08-10 - Wybór wykonawcy regeneracji metodą napawania nawierzchni torowej i rozjazdowej bocznicy Huty
 310. 2015-07-30 - Wybór wykonawcy remontu pomp zatapialnych
 311. 2015-07-22 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 312. 2015-07-17 - Remont stojana i wirnika generatora 3A2GW prądu stałego typ Π 21-35-17 K
 313. 2015-07-17 - Wybór wykonawcy remontu fundamentu pod stojaki rolek samotoku odprowadzającego (strona napędowa)
 314. 2015-07-16 - Wybór wykonawcy remontu pompy zatapialnej typ Hazleton SHW 200-450
 315. 2015-07-14 - Wybór wykonawcy usługi naprawy lokomotywy typu 6De nr 2637
 316. 2015-07-09 - Wykonanie regeneracji tulei (panewek) Morgoila do walców oporowych
 317. 2015-07-08 - Naprawa suwnicy kleszczowej nr 2 Q=40t
 318. 2015-07-03 - Regeneracja rolek Ø 300 segmentu COS – 10 szt.
 319. 2015-07-01 - Wybór wykonawcy remontu budynku wagi samochodowej zlokalizowanego przy bramie wjazdowej WBG
 320. 2015-07-01 - Wybór wykonawcy naprawy obiektów budowlano-inżynieryjnych znajdujących się na terenie bocznicy ISD Huty Częstochowa
 321. 2015-06-26 - Wybór wykonawcy remontu wentylatora WPE nr 1 odpylni pieca Konel
 322. 2015-06-26 - Wybór wykonawcy obręczowania zestawów kołowych wraz z badaniem kół zębatych napędu lokomotywy spalinowej 6De
 323. 2015-06-25 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu, konserwacji i naprawy wózka GPW 4000
 324. 2015-06-25 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu, konserwacji i naprawy wózka Hyster 2,5
 325. 2015-06-25 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu, konserwacji i naprawy koparki K- 408
 326. 2015-06-23 - Wybór wykonawcy remont agregatu pompowego typ PE 270 - 150 (wariant 8 stopniowy) wraz z silnikiem typ A3-2000/6000
 327. 2015-06-23 - Wybór wykonawcy remontu pompy EGGER typ EO 9,5 – 300 SG4 LB5B
 328. 2015-06-22 - Wybór wykonawcy remontu kapitalnego młota udarnościowego PSW 300
 329. 2015-06-16 - Wybór wykonawcy usługi naprawy 2 sztuk silników spalinowych typu 16H12a
 330. 2015-06-16 - Wybór wykonawcy naprawy podstaw betonowych mocowania stojaków cylindrów hydraulicznych podnoszenia wózków przesuwaczy
 331. 2015-06-16 - Wykonanie regeneracji elementów przenoszących napęd z łączników głównych klatek walcowniczych na walce robocze
 332. 2015-06-15 - Wykonanie regeneracji płytek VESUVIUS do urządzeń suwakowych
 333. 2015-06-10 - Naprawa obiektów budowlano-inżynieryjnych znajdujących się na terenie bocznicy ISD Huty Częstochowa
 334. 2015-06-08 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej usługi palenia złomu własnego niewsadowego na złom wsadowy na terenie Wydziału Stalowni ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 335. 2015-05-29 - Wybór wykonawcy remontu budynku wagi samochodowej zlokalizowanego przy bramie wjazdowej WBG
 336. 2015-05-29 - Wybór wykonawcy remontu filtra wodnego DDS na terenie Wydziału Stalownia
 337. 2015-05-25 - Remont tłumików hałasu wentylatorów nr 2 i 3 odpylni pieca Konel
 338. 2015-05-14 - Wybór wykonawcy remontu cząstkowego dotyczącego usuwanie ubytków w jezdni asfaltowej na terenie WBG
 339. 2015-05-11 - Remont pompy diagonalnej 30D17 obiegu brudnego VOD
 340. 2015-05-05 - Wybór wykonawcy przeglądu okresowego oraz wymiany opon jezdnych (4 szt.) wózka widłowego Hyster H7.00 XL
 341. 2015-04-28 - Wybór wykonawcy legalizacji przekaźników sterowania ruchem kolejowym.
 342. 2015-04-28 - Wybór wykonawcy remontu filtra wodnego DDS na terenie Wydziału Stalownia
 343. 2015-04-13 - Remont wentylatora Odpylni Piecokadzi na terenie Wydziału Stalownia
 344. 2015-04-09 - Regeneracja ramy krystalizatora nr 4 – 1 szt.
 345. 2015-04-02 - Wybór wykonawcy remontu instalacji chłodzenia krystalizatora DN 300 na odcinku: pompy – wymienniki, na terenie Wydziału Stalownia
 346. 2015-04-01 - Wybór wykonawcy remontu czerpni chłodzenia natryskowego pasma COS na terenie Wydziału Stalownia
 347. 2015-03-24 - Wybór wykonawcy serwisowania urządzeń do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza w 2015 roku zabudowanych na terenie WBG
 348. 2015-03-19 - Regeneracja rolek Ø 300 segmentu COS – 10 szt.
 349. 2015-03-16 - Regeneracja rolek strefy gięcia Ø 150 maszyny COS – 30 szt.
 350. 2015-03-16 - Wybór wykonawcy usługi przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza
 351. 2015-03-12 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania odbioru, transportu i utylizacji odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z czyszczenia gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL
 352. 2015-03-11 - Wybór wykonawcy kompleksowego serwisowania w skali roku urządzeń w zakresie mechaniczno-energetycznym
 353. 2015-03-06 - Remont pompy głębinowej wałowej 10DG18 obiegu czystego VOD
 354. 2015-03-03 - Wybór wykonawcy kompleksowego serwisowania urządzeń transportu bliskiego objętych specyfiką UDT
 355. 2015-02-17 - Wybór wykonawcy remontu pokrywy Pieca Kadziowego Wydziału Stalownia
 356. 2015-02-13 - Wybór wykonawcy remontu sklepienia pieca Konel na terenie Wydziału Stalownia
 357. 2015-02-13 - Wybór wykonawcy czyszczenia instalacji odbioru pyłu i kanału obejściowego kotła odzysknicowego na terenie Wydziału Stalownia
 358. 2015-02-13 - Wykonawcy remontu chłodni wentylatorowej COS (1-celka) na terenie Wydziału Stalownia
 359. 2015-02-13 - Wybór wykonawcy czyszczenia kanału spalinowego i rury ceramicznej komory dopalania pieca Konel na terenie Wydziału Stalownia
 360. 2015-02-04 - Wybór wykonawcy serwisowania wag na terenie ISD Huty Częstochowa
 361. 2015-02-03 - Wybór wykonawcy remontu chwytników elektromagnetycznych typu: AEM 650 oraz LB 5 x 10
 362. 2015-01-21 - Remont bieżący pompy chłodzenia Konela typ 30B50
 363. 2015-01-16 - Remont instalacji wody serwisowej i p.poż w rejonie podestu odlewniczego COS na terenie Wydziału Stalownia
 364. 2015-01-16 - Wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia likwidacji komina H100 w Zakładzie Stalownia
 365. 2014-12-16 - Remont bieżący kotła odzysknicowego pieca Konel na terenie Wydziału Stalownia
 366. 2014-12-08 - Wybór wykonawcy zadania remontowego: „Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie 2015 roku”
 367. 2014-11-25 - Wybór wykonawcy zadania: Przegląd po 2000 mth oraz wymiana opon jezdnych (4 szt.) wózka widłowego Hyster H5.00FT
 368. 2014-10-27 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania odbioru, transportu i utylizacji odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z czyszczenia gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 369. 2014-10-16 - Likwidacja kolektorów doprowadzających gazy do elektrofiltrów Wydziału Stalowni
 370. 2014-09-30 - Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji i remontu dwóch pięter wraz z wykonaniem prac remontowo-budowlanych w budynku DKJ na terenie ISD Huty Częstochowa
 371. 2014-09-23 - Usługi serwisowe w zakresie mechanicznym i energetycznym urządzeń walcowni blach grubych i urządzeń do prefabrykacji blach
 372. 2014-09-17 - Remont instalacji chłodzenia samotoków Linii Walcowniczej
 373. 2014-09-17 - Wykonanie i montaż osłon – belka podsuwnicowa
 374. 2014-09-16 - Remont mostka sterowniczego M-54 na terenie WBG
 375. 2014-09-09 - Regeneracja panewek – tuleje Morgoila do obudów walców oporowych
 376. 2014-08-26 - Remont przekładni i reduktora napędu rolek samotoku oraz rolek ciągnących nożycy DBS
 377. 2014-08-22 - Napawanie powierzchni torowej
 378. 2014-08-19 - Wybór wykonawcy zadania remontowego dotyczącego wykonania naprawy rewizyjnej lokomotywy typu 6Dg
 379. 2014-08-19 - Wybór wykonawców zadań: Nożyca QTS II - regeneracja rolek samotoku uchylnego - szt. 8 i odbiory blach - obróbka skrawaniem oraz połączenie w całość trzech segmentów konstrukcji ramy wozu - 1 kpl
 380. 2014-08-08 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i legalizacji dwóch wag wagonowych SCHENCK oraz jednej wagi wagonowej PIVOTEX
 381. 2014-07-31 - Wybór wykonawcy zadania remontowego dotyczącego wykonania naprawy chwytników elektromagnetycznych typ PM 15 - 3 szt. i LA 6,5 - 6 szt.
 382. 2014-07-21 - Remont Linii Cięcia nr 2
 383. 2014-07-18 - Wykonanie regeneracji kaset rolek stojakowych
 384. 2014-07-14 - Remont połaci dachowych oraz świetlików hal WBG
 385. 2014-07-10 - Remont stojana i wirnika generatora 4A1GN prądu stałego typ Π 21-35-17 K” - Walcownia Blach Grubych
 386. 2014-07-09 - Wykonanie kolektora dolnego – instalacja hydraulicznego zbijania zgorzeliny
 387. 2014-06-30 - Wybór wykonawcy zadań regeneracji rolek
 388. 2014-06-25 - Wykonanie regeneracji polegającej na pokryciu piast stalowych elastomerem poliuretanowym
 389. 2014-06-25 - Remont kaset prostownicy HL; Dopasowanie płaszczyzn panewek brązowych do płaszczyzn głowicy łącznika
 390. 2014-06-23 - Wymiana nożycy TSS LC-2
 391. 2014-06-18 - Wybór wykonawcy zadania: Regeneracja noża wodnego – rys. 0383-M-1000Z – 2 szt.
 392. 2014-06-18 - Wybór wykonawcy zadania remontowego: Dopasowanie sprzęgła i zabudowa silnika typ A3-2000/6000 - Walcownia Blach Grubych
 393. 2014-06-03 - Naprawa połączenia czołownic suwnicy nr 16 wg projektu H0791-D-1000 Pa
 394. 2014-05-22 - Kompleksowe serwisowanie urządzeń transportu bliskiego objętych specyfiką UDT
 395. 2014-05-20 - Naprawa silnika 4WB w zakresie lokalizacji i wyeliminowania słabego stanu izolacji oraz generatora 4A1GN w zakresie wymiany wirnika i stojana na podzespoły wyremontowane
 396. 2014-05-13 - Remont wózka obrotowego z uchwytem kleszczowym i ustawienie geometrii kół jezdnych mostu suwnicy
 397. 2014-04-30 - Remont kaset prostownicy i rolek ciągnących nożycy DBS
 398. 2014-04-29 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów dla Walcowni Blach Grubych w okresie: czerwiec - grudzień 2014 rok - Część 3
 399. 2014-04-29 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów dla Walcowni Blach Grubych w okresie: czerwiec - grudzień 2014 rok - Część 2
 400. 2014-04-29 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów dla Walcowni Blach Grubych w okresie: czerwiec - grudzień 2014 rok - Część 1
 401. 2014-04-23 - Remont kapitalny szlifierki do płaszczyzn typ SPD 30b
 402. 2014-04-08 - Przegląd po 2000 mth oraz remont bieżący wózka widłowego Hyster H5.00XM
 403. 2014-04-08 - Przeniesienie, wraz z podłączeniem, prasy hydraulicznej model PYXWM-250 z Wydziału Konstrukcji Metalowych do Warsztatu Prób
 404. 2014-03-21 - Okresowy przegląd stanu technicznego kominów
 405. 2014-03-17 - Przegląd serwisowy osuszacza sprężonego powietrza typ DME 040 DDS w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 406. 2014-03-10 - wybór wykonawcy świadczącego usługi utrzymania w sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej
 407. 2014-02-27 - Wyłonienie strategicznego wykonawcy usług w zakresie regeneracji części
 408. 2014-02-26 - Regeneracja rolek samotokowych - szt. 7 dla Wydziału Zabezpieczenia Produkcji
 409. 2014-02-11 - Regeneracja chwytaka 4-ro linowego wielołupinowego, uchwytu kleszczowego i kleszczy automatycznych do płyt walcowanych
 410. 2014-02-05 - Remont silnika spalinowego WOLA H6A dla Wydziału Zabezpieczenia Produkcji P2
 411. 2014-01-27 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie 2014 roku
 412. 2014-01-20 - Suwnice – wykonanie przeglądów okresowych i naprawa w zakresie mechanicznym i elektrycznym wg przepisów UDT w Wydziale Walcownia Blach Grubych
 413. 2013-12-04 - Regeneracja zblocza 10 krążkowego Q = 200 T wg. rys. 301 DEh dla Zakładu Walcownia Blach Grubych
 414. 2013-11-20 - Naprawa chwytników elektromagnetycznych typ LB 5x10 dla Zakładu Walcownia Blach Grubych
 415. 2013-10-30 - Regeneracja poprzez napawanie oraz obtaczanie zarysów zestawów kołowych
 416. 2013-10-17 - Remont średni lokomotywy spalinowej 6 Dg nr 02
 417. 2013-09-18 - Wykonanie trawers do suwnic dla Zakładu Walcownia Blach Grubych
 418. 2013-09-12 - Przeniesienie 14 maszyn do prefabrykacji i obróbki blach z hal na Mirowie do Zakładu WBG
 419. 2013-09-09 - Remont silników SHe250-8, 50 kGm – 30 szt. dla Zakładu Walcownia Blach Grubych
 420. 2013-08-30 - Regeneracja poprzez obręczowanie 2 kompletów zestawów kołowych do lokomotyw typu 6De
 421. 2013-08-22 - Likwidacja kolektorów odprowadzających gazy do Zakładu Stalownia
 422. 2013-08-08 - Regeneracja kół jezdnych suwnic Ø 1000 z obudowami dla Zakładu Walcownia Blach Grubych
 423. 2013-07-30 - Zabudowa nowej kabiny sterowniczej – suwnica Nr 134 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 424. 2013-07-16 - Przygotowanie i legalizacja dwóch wag wagonowych SCHENCK oraz jednej wagi wagonowej PIVOTEX
 425. 2013-07-11 - Remont stojana i wirnika generatora prądu stałego typ Π 21-35-17 K” Zakładu Walcownia Blach Grubych
 426. 2013-06-22 - Wykonanie remontów bieżących – suwnice kleszczowe i trawersowe w terminie sierpień – grudzień 2013r. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 427. 2013-06-12 - Remont budynku koagulacji na terenie Zakładu Walcownia Blach Grubych
 428. 2013-06-10 - Przegląd stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy normalnotorowej manewrowej ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w zakresie mostów, wiaduktów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz nawierzchni torowej
 429. 2013-06-05 - Remont bieżący żurawia stacjonarnego Q=3 Mg w zakresie mechanicznym wg projektu H0721-D-0000P(a) i elektrycznym wg projektu H0721-E-1000A
 430. 2013-06-04 - Wybór wykonawcy zadania remontowego: „Chwytniki elektromagnetyczne typ LB 5x10 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych”
 431. 2013-05-27 - Remont silników SHe250-8, 50 kGm – 20 szt. oraz remont silnika SZUDe 88b, 40 kW – 1 szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 432. 2013-05-16 - Naprawa wewnętrznej hydroizolacji zbiornika wieży wodnej na terenie Zakładu WBG
 433. 2013-05-13 - Remont połaci dachowych hal na terenie Zakładu Walcownia Blach Grubych
 434. 2013-05-10 - Remont pokrycia dachowego budynku socjalnego Zakładu WBG
 435. 2013-04-29 - Naprawa nawierzchni dróg zakładowych ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 436. 2013-04-27 - Wymiana okapowych obróbek blacharskich świetlików na halach Zakładu WBG
 437. 2013-04-15 - Remont wytaczarki typu 2A622-1 oraz przecinarki taśmowej typu OL-400
 438. 2013-04-12 - Remont dachu w budynku administracyjnym Zakładu WBG
 439. 2013-04-10 - Remont silnika spalinowego, zespołu osi tylnej i instalacji elektrycznej wózka widłowego GPW4000
 440. 2013-04-10 - Remont bieżący wózka widłowego Hyster 5.00 XM
 441. 2013-04-10 - Wykonanie usługi regeneracji panewek nośnych łączników klatki wykańczającej i klatki wstępnej w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 442. 2013-04-04 - Wymiana tablic sterowniczych – suwnica Nr 134; Wymiana szyn na jezdni podsuwnicowej hala V słup nr 76–103; Wymiana wieszaka belki podsuwnicowej szereg G w osi słupa 61–64 w Zakładzie WBG
 443. 2013-04-04 - Remont kapitalny pompy typu 30B50 – pompa nr 3 chłodzenia pieca KONEL
 444. 2013-03-22 - Prace malarskie w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 445. 2013-03-22 - Renowacja mebli w budynku Zarządu ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 446. 2013-03-22 - Remont silników typ SZUDe 96b ,100 kW – 3 szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 447. 2013-03-11 - Naprawa elewacji w budynkach Centrali Telefonicznej i remontów AKP (część niska)
 448. 2013-03-11 - Remont średni sprężarki SULLAIR nr 1 typu TS-32-400
 449. 2013-03-11 - Naprawa i zabezpieczenie prefabrykowanych płyt korytkowych DKZ-300
 450. 2013-03-08 - Regeneracja żelbetowej belki nośnej torowiska wozu kadzi pośredniej maszyny COS – Zakład Stalownia
 451. 2013-03-01 - Remont betonowego pasa pod świetlikami na hali VII oraz VIII na terenie Zakładu WBG
 452. 2013-02-25 - Czyszczenie zbiorników awaryjnych instalacji chłodzenia maszyny COS i PK
 453. 2013-02-20 - Remont chwytników elektromagnetycznych w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 454. 2013-02-19 - Remont konstrukcji wejścia do budynku administracyjnego Zakładu WBG
 455. 2013-02-05 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych w okresie: kwiecień - grudzień 2013 rok - część 2.
 456. 2013-02-04 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych w okresie: kwiecień - grudzień 2013 rok - część 1.
 457. 2013-01-31 - Remont średni sprężarki SULLAIR typu TS-32-400
 458. 2013-01-30 - Remont pompy typ PE 270–150 Nr 3 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 459. 2013-01-30 - Wybór wykonawcy usługi regeneracji korpusu i pokrywy manipulatora walcarki wstępnej dla Zakładu WBG
 460. 2013-01-29 - Remont kapitalny silnika wózka widłowego marki Hyster typ H7.00XL
 461. 2013-01-23 - Wybór wykonawcy zadania remontowego: „Chwytniki elektromagnetyczne typ LA 6,5 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 462. 2013-01-22 - Remont koparko-ładowarki Ostrówek typ KTO 162
 463. 2013-01-18 - Remont instalacji chłodzenia krystalizatora DN300 na odcinku pompy krystalizator
 464. 2013-01-18 - Remont średni chłodni wentylatorowej maszyny COS
 465. 2013-01-18 - Remont konstrukcji wejścia do budynku administracyjnego Zakładu WBG
 466. 2013-01-17 - Wykonanie usługi chromowania technicznego powierzchni czołowej płyt krystalizatora
 467. 2013-01-17 - Uzupełnienie i wymiana oszklenia hali mieszalnika – Zakład Stalownia
 468. 2013-01-16 - Remont instalacji ciepłej wody użytkowej – Zakład Remontowo-Usługowy
 469. 2013-01-15 - Remont rolowanej bramy wjazdowej nr 8 – Zakład WBG
 470. 2013-01-14 - Remont średni dwóch silników spalinowych typu 16H12A do lokomotyw
 471. 2013-01-11 - Wykonanie zabezpieczenia termicznego i erozyjnego kolana przesuwnego pieca KONEL
 472. 2013-01-10 - Wykonanie regeneracji paneli miedzianych naczynia środkowego pieca KONEL
 473. 2013-01-10 - Wykonanie regeneracji bloków miedzianych naczynia środkowego pieca KONEL
 474. 2013-01-10 - Udrożnienie kolektorów deszczowych na hali 3 oraz 5 Zakładu WBG
 475. 2013-01-07 - Przegląd po 500 mth pracy i remont mechanizmu układu kierowniczego wózka widłowego marki Hester typ H5.00XM
 476. 2012-12-19 - Remont przenośnika kubełkowego żelazostopów do pieca KONEL
 477. 2012-12-13 - Wykonanie remontu średniego suwnic hakowych nr 18 i 19 w zakresie mechanicznym i elektrycznym
 478. 2012-12-12 - Remont silników SHe250-8 – 20 szt., remont silników DP 72, 67 kW – 2 szt. oraz remont silnika DP 82c, 54 kW – 1 szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 479. 2012-12-12 - Remont chwytników elektromagnetycznych do pracy na gorąco typ AEMP 66 x 120G – 10 szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 480. 2012-12-08 - Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku socjalnym Zakładu Stalownia
 481. 2012-12-03 - Remont kapitalny pompy diagonalnej 30D17- 2x2G1 obiegu brudnego VOD
 482. 2012-12-03 - Remont pompy typ PE 270–150 Nr 3 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 483. 2012-11-30 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie 2013 roku
 484. 2012-11-28 - Remont przekładni napędu rolek samotoków i kasety dolnej „ATRAPY” prostownicy HL
 485. 2012-11-28 - Wymiana kondensatora K1 wraz z kolanem V2-K1 instalacji VOD
 486. 2012-11-26 - Wykonanie montażu suwnicy trawersowej nr 17 na jezdni podsuwnicowej w hali VIII w zakresie mechanicznym i elektrycznym w Zakładzie Walcowni Blach Grubych
 487. 2012-11-23 - Dopasowanie panewek brązowych (2 szt./1 kpl.) rys. M03.058.01.2.000 do małej głowicy łącznika w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 488. 2012-11-23 - Naprawa obróbek blacharskich na Magazynie Materiałów Ogniotrwałych
 489. 2012-11-21 - Remont średni Rozdzielni 6kV GST6
 490. 2012-11-16 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania paneli naczynia pieca KONEL
 491. 2012-11-14 - Wymiana szyb hartowanych na terenie ISD Huty Częstochowa
 492. 2012-10-15 - Remont silnika typ DP 72c, 67 kW – 1 szt. oraz „Remont silnika PC 110/200 110 kW – 1 szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 493. 2012-10-03 - Remont instalacji ogrzewania w dobudówce przy Laboratorium Centralnym
 494. 2012-09-25 - Remont przekłądni napędu rolek samotoku - 2szt. wg rys. M02.025.032.000 w Zakładzie WBG
 495. 2012-09-24 - „Naprawy poawaryjnej wózka widłowego GPW 4000” w Zakładzie Stalownia.
 496. 2012-09-20 - Bieżąca obsługa i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych, piaskownika i poletka ociekowego Zakładu Walcownia Blach Grubych
 497. 2012-09-20 - Wykonanie regeneracji kanału zgorzelinowego zamkniętego (dyszy wlotowej hydrocyklonu) – Zakład WBG
 498. 2012-09-20 - Remont silników w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 499. 2012-09-20 - Remont czerpni chłodzenia natryskowego pasma COS
 500. 2012-09-14 - Bieżąca obsługa i konserwacja stacji gazowych ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 501. 2012-09-14 - Remont średni pompy wirowej wielostopniowej 50YSn-6 w Zakładzie Stalownia
 502. 2012-09-14 - Remont podajnika taśmowego instalacji podawania żelazostopów do pieca kadziowego
 503. 2012-09-12 - Remont żurawia ŻH 5A w Zakładzie Transportu
 504. 2012-09-10 - Wybór wykonawcy wymiany i uzupełnienia szyb zbrojonych w hali Magazynu Materiałów Ogniotrwałych
 505. 2012-09-10 - Modernizacji pompowni nr 2 urządzenia MULPIC – Zakład WBG
 506. 2012-09-06 - Wymiana poszycia dachowego hali lejniczej w Zakładzie Stalownia
 507. 2012-09-04 - Remont podajnika taśmowego instalacji podawania żelazostopów do pieca kadziowego
 508. 2012-08-30 - Remont średni pompy wałowej 10DG18
 509. 2012-08-28 - Wybór wykonawcy naprawy obróbek blacharskich i rynien spustowych na hali Magazynu Materiałów Ogniotrwałych
 510. 2012-08-24 - Kontrola stanu dynamicznego wentylatorów odpylni KONEL i wymiana łożysk
 511. 2012-08-22 - Remont komina ceramicznego nr 1, H=68m
 512. 2012-08-21 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i legalizacji dwóch wag wagonowych SCHENCK oraz jednej wagi wagonowej PIVOTEX
 513. 2012-08-21 - Remont przenośnika kubełkowego
 514. 2012-08-20 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej suwnic złomowych na odcinku 2x150m
 515. 2012-08-20 - Remont średni koparki K-408
 516. 2012-08-15 - Remont średni wózka widłowego GPW6300
 517. 2012-08-08 - Czyszczenie hydrodynamiczne instalacji obiegu brudnego VOD
 518. 2012-08-07 - Wykonanie regeneracji odcinka skośnego pieca KONEL
 519. 2012-08-07 - Remont kapitalny maszyny wytrzymałościowej ZD 40
 520. 2012-08-07 - Remont kosza złomowego
 521. 2012-08-06 - Naprawa podłogi pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Hali „I”-CKS
 522. 2012-08-06 - Remont cyklonów nr 3 i 4 odpylni pieca KONEL
 523. 2012-07-20 - Remont pokrycia dachowego na stacji GST-1
 524. 2012-07-20 - Wykonanie remontu urządzeń Linii cięcia Nr 2: ruszty kontrolne LC-2; chłodnia krocząca nr 3; transportery złomu LC-2 w Zakładzie WBG
 525. 2012-07-16 - Naprawa komputera DEC VaxStation 4000
 526. 2012-07-16 - Wymiana chłodnic wodno-olejowych (typ RDT 53/230 BALDROCCHI) transformatora TAMINI 100 MVA na stanowisku
 527. 2012-07-16 - Remont stolarki okiennej w budynku Centrali Telefonicznej
 528. 2012-07-13 - Remont hali materiałów sypkich – wymiana poszycia dachowego – Zakład Stalownia
 529. 2012-07-11 - Wymiana wibroizolatorów z wyważaniem i osiowaniem wentylatorów COS
 530. 2012-07-11 - Remont czerpni chłodzenia natryskowego pasma COS
 531. 2012-07-11 - Remont instalacji CO w budynku magazynu Zakładu Stalownia
 532. 2012-07-10 - Remont średni pompy typu 25B32 obiegów wody chłodzenia wymienników COS w Zakładzie Stalownia
 533. 2012-07-10 - Wymiana przegród kanałowych zabudowanych w korytach doprowadzających wodę do osadników radialnych Dor’a – Zakład WBG
 534. 2012-07-10 - Konserwacja połaci dachowych na halach Zakładu Walcowni Blach Grubych
 535. 2012-07-10 - Remont średni koparki K-408
 536. 2012-07-10 - Wymiana kolektorów rozdziału wody instalacji chłodzenia pieca KONEL
 537. 2012-07-10 - Kontrola stanu dynamicznego wentylatorów odpylni, wymiana łożysk
 538. 2012-07-09 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania kolana przesuwnego pieca KONEL
 539. 2012-07-09 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania paneli, kolana stałego wraz z kołnierzem sklepienia pieca KONEL
 540. 2012-07-06 - Remont pól wyłączników mocy na stacjach rozdzielczych SR – 6 kV w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 541. 2012-07-06 - Wykonanie remontu pompy EGGER typ E09,5-300SG4LB5B – szt.1 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 542. 2012-07-05 - Wymiana szyn na jezdni podsuwnicowej hala V słup 76 - 100 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 543. 2012-07-05 - Remont suwnic kleszczowych Nr 2 i 4 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 544. 2012-07-04 - Remont średni sprężarki SULLAIR nr 2 typu TS-32-400
 545. 2012-07-04 - Remont instalacji chłodzenia krystalizatora DN300 w kanale energetycznym – 72mb
 546. 2012-07-02 - Remont średni pompy obiegów zewnętrznych COS typu PH150A
 547. 2012-07-02 - Remont kotła OU 28-010
 548. 2012-06-27 - Wymiana szyb hartowanych
 549. 2012-06-25 - Remont przekładni planetarnej S-3PF 440
 550. 2012-06-22 - Remont urządzeń Linii Walcowniczej w terminie 20-30 sierpień 2012r. w Zakładzie WBG - część 1.
 551. 2012-06-22 - Remont urządzeń Linii Walcowniczej w terminie 20-30 sierpień 2012r. w Zakładzie WBG - część 2.
 552. 2012-06-21 - Regeneracja kanału zgorzelinowego zamkniętego (dyszy wlotowej hydrocyklonu) w Zakładzie Walcownia Blach grubych
 553. 2012-06-18 - Wymiana podzespołów sklepienia pieca KONEL
 554. 2012-06-15 - Remont szatni i pomieszczeń socjalnych w budynku Zakładu Obróbki i Regeneracji
 555. 2012-06-15 - Remont chwytników elektromagnetycznych typ AEM 650 - 5 szt. w Zakładzie WBG
 556. 2012-06-14 - Wykonanie regeneracji (naprawy) wrzeciennika tokarki typu 16 K20 w Zakładzie Transportu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 557. 2012-06-12 - Wykonanie remontu wirnika generatora typ Π21-35-17K , 4150 kW – generator 3A1-GW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 558. 2012-06-12 - Wymiana instalacji pary grzewczej zasilającej wymiennikownię w budynku socjalnym Zakładu Stalownia
 559. 2012-06-06 - Prowadzenie okresowych przeglądów i napraw zawiesi oraz trawers – 548 szt.
 560. 2012-06-01 - Remont bieżący wymienników wodo-wodnych chłodzenia krystalizatora maszyny COS - 2 kpl.
 561. 2012-06-01 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 562. 2012-06-01 - Remont toalety pod mostkiem 13 na terenie Zakładu WBG
 563. 2012-05-30 - Wymiana instalacji wody uzdatnionej na odcinku: mieszalnik stacja odgazowania zbiornik główny - 244 mb
 564. 2012-05-24 - Wymiana chłodnic wodno-olejowych (typ RDT 53/230 BALDROCCHI)” – 2 szt.
 565. 2012-05-24 - Remont instalacji wodociągowej w budynku Laboratorium Centralnego
 566. 2012-05-23 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych w okresie lipiec-grudzień 2012 rok - część 1.
 567. 2012-05-23 - Wykonanie remontów bieżących oraz przygotowanie części i podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych w okresie lipiec-grudzień 2012 rok - część 2.
 568. 2012-05-22 - Remont hydroizolacji dachu wieży wodnej w Zakładzie Walcowni Blach Grubych
 569. 2012-05-22 - Badania stanu olejów przemysłowych w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 570. 2012-05-22 - Regeneracja kanału zgorzelinowego zamkniętego (dyszy wlotowej hydrocyklonu) w Zakładzie Walcownia Blach grubych
 571. 2012-05-20 - Wybór wykonawcy zadania remontowego: „Remont kapitalny oscylatora nr 2 maszyny COS"
 572. 2012-05-17 - Wyczyszczenie i przepłukanie instalacji smarowania olejowego Q-1 – nożyce DBS, QTS I i TSS w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 573. 2012-05-16 - Wykonanie remontu kanalizacji i instalacji telekomunikacyjnych wagi złomowej na Stalowni zgodnie z załączonym zakresem
 574. 2012-05-08 - Regeneracja poprzez obręczowanie lub obtaczanie zestawów kołowych lokomotywowych
 575. 2012-04-27 - Remont połaci dachowej nr 49-52 na hali 6 oraz połaci świetlika dachowego nr 49 wraz z wymianą górnych obróbek blacharskich – Zakład WBG
 576. 2012-04-27 - Wykonanie i montaż cięgien wzmacniających na dachach Zakładu WBG
 577. 2012-04-25 - Remont pokrycia dachowego w budynku Laboratorium Centralnego
 578. 2012-04-25 - Remont pompy zatapialnej typ P1BA – 1szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 579. 2012-04-20 - Wykonanie rewizji wózków wagonowych
 580. 2012-04-17 - Wykonanie usługi regeneracji łącznika napędu głównego klatki wykańczającej w Zakładzie WBG
 581. 2012-04-04 - Regeneracja zderzaka kolejowego Ø500 typ PKP – 14 szt.
 582. 2012-04-03 - Remont elektromagnesów typ AEMP 66 x 120G – 4 szt. w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 583. 2012-04-02 - Remont jezdni wózka nośnego osadnika radialnego Dor’a nr 1 – Zakład WBG
 584. 2012-03-30 - Regeneracja zestawów kołowych wagonowych i lokomotywowych
 585. 2012-03-30 - Wykonanie remontu silnika trakcyjnego do lokomotywy 6Dg
 586. 2012-03-28 - Remont silników SHe 250-8, 50 kGm w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 587. 2012-03-13 - Remont silnika DP 72c, 67 kW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 588. 2012-03-08 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w roku 2012
 589. 2012-03-02 - Ruszt kontrolny Nr 1 – wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 590. 2012-02-29 - Remont kapitalny szlifierki do płaszczyzn typ SPD 30b
 591. 2012-02-29 - Remont kapitalny frezarki pionowej typ FSS 400
 592. 2012-02-24 - Regeneracja części rozjazdowych nawierzchni toru kolejowego metodą napawania
 593. 2012-02-24 - Wykonanie rewizji wózków wagonowych
 594. 2012-02-22 - Odbiory blach , przesuwacze za LC–1 , samotoki rejonu nożyc – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 595. 2012-02-22 - Samotoki transportowe i robocze walcarek – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 596. 2012-02-22 - Samotoki transportowe i robocze walcarek – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 597. 2012-02-22 - Prostownica Nr 1, 2 i HL i rejon nożycy gorącej – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 598. 2012-02-22 - Piec normalizacyjny – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 599. 2012-02-22 - Prostownica Nr 2 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 600. 2012-02-22 - Samotoki transportowe wykańczalni gorącej – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 601. 2012-02-22 - Chłodnie kroczące I , II , III – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 602. 2012-02-22 - Samotoki załadowcze , odbiorcze i pośrednie pieców przepychowych – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 603. 2012-02-22 - Samotoki transportowe i robocze walcarek – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 604. 2012-02-22 - Suwnice – wykonanie przeglądów okresowych i naprawa w zakresie mechanicznym i elektrycznym wg przepisów UDT w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 605. 2012-02-22 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 606. 2012-02-22 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 607. 2012-02-22 - Przesuwacze blach przed piecem normalizacyjnym – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 608. 2012-02-22 - Przesuwacze blach za prostownicą Nr 2 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 609. 2012-02-22 - Manipulatory walcarek – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 610. 2012-02-20 - Remont średni pompy TOYO typu DP50B-6
 611. 2012-02-15 - Remont średni pompy diagonalnej typu 30D17 obiegu brudnego VOD
 612. 2012-02-14 - Modernizacja transformatora piecowego o mocy 65MVA TIRONI w celu odzyskania sprawności technicznej i podwyższenia mocy do 70 MVA
 613. 2012-02-14 - Wymiana instalacji hydraulicznego zbijania zgorzeliny w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 614. 2012-02-09 - Przegląd serwisowy osuszacza sprężonego powietrza typ DME 040 DDS w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 615. 2012-02-09 - Wykonanie regeneracji panela nr 6 pieca KONEL
 616. 2012-02-09 - Wykonanie i montaż cięgien wzmacniających (skrajnych) – dachy Zakładu WBG
 617. 2012-02-08 - Remont kapitalny pompy typu 30B50 – pompy nr 2 chłodzenia pieca KONEL
 618. 2012-02-08 - Remont średni sprężarki SULLAIR nr 1 typu TS-32-400
 619. 2012-02-01 - Przebudowa kanału obejściowego spalin z KONELA
 620. 2012-02-01 - Wykonanie remontu urządzeń załadowczych – piec przepychowy Nr 5 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 621. 2012-02-01 - Wykonanie remontu urządzeń wyładowczych – piec przepychowy Nr 5 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 622. 2012-02-01 - Samotoki rejonu nożyc DBS , PS , QTS – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 623. 2012-01-31 - Chwytniki elektromagnetyczne typ LB 5x10 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 624. 2012-01-31 - Chwytniki elektromagnetyczne typ AEM 650 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 625. 2012-01-31 - Wymiana zbiornika wody zasilającej i kolumny odgazowywacza kotła VITOMAX
 626. 2012-01-31 - Remont sklepienia pieca KONEL wg załączonego zakresu
 627. 2012-01-27 - Remont kapitalny klimatyzatora WEISSHAR suwnicy KONELOWEJ nr 1
 628. 2012-01-23 - Transportery złomu LC-1 - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 629. 2012-01-23 - Ruszt kontrolny Nr 2 - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 630. 2012-01-23 - Ruszt kontrolny Nr 1 - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 631. 2012-01-23 - Urządzenia rejonu nożycy do prób PTS - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 632. 2012-01-23 - Przesuwacze blach za LC-1 - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 633. 2012-01-23 - Chłodnia krocząca Nr I - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 634. 2012-01-23 - Samotoki LC-1 Nr 673 i 672 - wykonanie remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 635. 2012-01-20 - Remont instalacji elektrycznej oświetlenia hali produkcyjno- magazynowej - I etap
 636. 2012-01-20 - Wykonanie regeneracji cylindra hydraulicznego Φ840/780x1735 wieży COS
 637. 2012-01-18 - Wykonanie regeneracji paneli miedzianych naczynia środkowego pieca KONEL
 638. 2012-01-18 - Wykonanie regeneracji bloków miedzianych naczynia środkowego pieca KONEL
 639. 2012-01-13 - Przeprowadzenie odbioru i wydanie świadectw dopuszczających do eksploatacji żużlowozów i wozów do przewozu kadzi lejniczych
 640. 2012-01-13 - Wykonanie regeneracji cylindra hydraulicznego Φ200x6100 Pieca KONEL
 641. 2012-01-05 - Remont silnika DP 72c, 67 kW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 642. 2012-01-05 - Remont silnika PZOl 64 b, 5,5 kW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 643. 2012-01-03 - Regeneracja łącznika napędu głównego klatki wykańczającej Zakładu WBG
 644. 2011-12-30 - Wykonanie remontu silnika 16H12A lokomotywy 6De-2637
 645. 2011-12-28 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej
 646. 2011-12-19 - Remont pieca przepychowego nr 5
 647. 2011-12-16 - Wykonanie posadowienia łożyska pieca KONEL masą chemoutwardzalną
 648. 2011-12-16 - Remont cyklonów nr 1 i 2 odpylni pieca KONEL
 649. 2011-12-15 - Remont średni chłodni wentylatorowej maszyny COS
 650. 2011-12-15 - Remont instalacji chłodzenia krystalizatora DN300 w szybie energetycznym
 651. 2011-12-15 - Remont instalacji chłodzenia kołpaka pieca kadziowego
 652. 2011-12-15 - Wymiana kompensatora tkaninowego wielkogabarytowego odciągu wtórnego spalin pieca KONEL
 653. 2011-12-13 - Remont kanału spalinowego i komory dopalania pieca Konel
 654. 2011-12-12 - Przegląd silników spalinowych WOLA H6A i H6 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 655. 2011-12-07 - Regeneracja tłumików hałasu wentylatorów pieca KONEL wg załączonego zakresu – 2 kpl.
 656. 2011-12-06 - Wykonanie regeneracji cylindra hydraulicznego Φ500/360x800 Pieca KONEL
 657. 2011-12-06 - Remont silnika DP 72c, 67 kW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 658. 2011-12-06 - Remont silnika DP 52c, 10 kW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 659. 2011-12-05 - Wykonanie regeneracji kesonu - części górnej urządzenia VOD
 660. 2011-12-02 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania kolana stałego wraz z kołnierzem chłodzonym pieca KONEL
 661. 2011-11-30 - Wykonanie zabezpieczenia termicznego i erozyjnego kolana przesuwnego pieca KONEL
 662. 2011-11-25 - Samotoki transportowe i robocze walcarek– wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 663. 2011-11-25 - Odbiory blach, przesuwacze za LC–1 – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 664. 2011-11-25 - Suwnice – wykonanie przeglądów okresowych i naprawa w zakresie mechanicznym i elektrycznym wg przepisów UDT w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 665. 2011-11-25 - Samotoki walcarek i wykańczalni gorącej – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 666. 2011-11-24 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 667. 2011-11-24 - Przesuwacze blach przed piecem normalizacyjnym – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 668. 2011-11-24 - Przesuwacze blach za prostownicą Nr 2 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 669. 2011-11-24 - Chłodnie kroczące I, II, III – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 670. 2011-11-24 - Samotoki załadowcze, odbiorcze i pośrednie pieców przepychowych – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 671. 2011-11-15 - Remont kapitalny dźwigu kolejowego EDK 80 ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 672. 2011-11-15 - Chwytniki elektromagnetyczne typ AEMP 66 x 120G w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 673. 2011-11-15 - Wymiana rurociągu wody pitnej – szereg G w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 674. 2011-11-10 - Wykonanie remontu dachu, ścian i okien budynku mieszalnika
 675. 2011-11-09 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i legalizacji dwóch wag wagonowych SCHENCK
 676. 2011-11-08 - Remont transformatora typ T3Gc 1000/6 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 677. 2011-11-03 - Wybór wykonawcy usługi wykonania zawiesi linowych
 678. 2011-10-26 - Przegląd silników spalinowych WOLA H6A i H6 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 679. 2011-10-19 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania panela nr 6 pieca KONEL” ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 680. 2011-10-14 - Chłodnie kroczące I, II, III – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 681. 2011-10-14 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe wykańczalni gorącej – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 682. 2011-10-14 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 683. 2011-10-14 - Samotoki transportowe wykańczalni gorącej – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 684. 2011-10-14 - Odbiory blach, przesuwacze za LC–1 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 685. 2011-10-14 - Suwnica Nr 24 – wymiana tablic sterowniczych w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 686. 2011-10-14 - Przesuwacze blach przed piecem normalizacyjnym – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 687. 2011-10-14 - Przesuwacze blach za prostownicą Nr 2 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 688. 2011-10-14 - Piec normalizacyjny – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 689. 2011-10-14 - Manipulatory walcarek – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 690. 2011-10-14 - Samotoki transportowe i robocze walcarek – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 691. 2011-10-12 - Remont chwytnika elektromagnetycznego RGH150 - 2 szt. wg załączonego zakresu
 692. 2011-10-11 - Wykonanie badań zagrożeń przeciwporażeniowych obiektów elektroenergetycznych, pochodzących od rozdzielni GST-6 i GST-7
 693. 2011-10-07 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe, robocze walcarek i wykańczalni gorącej – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 694. 2011-10-07 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 695. 2011-10-07 - Ruszty kontrolne LC-1, LC-2 – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 696. 2011-10-07 - Chłodnie kroczące I , II , III – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 697. 2011-10-07 - Przegląd silników spalinowych WOLA H6A i H6 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 698. 2011-09-30 - Remont kapitalny frezarki FYJ 40 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 699. 2011-09-29 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania paneli naczynia pieca KONEL
 700. 2011-09-26 - Remont pompy HIDROSTAL w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 701. 2011-09-22 - Regeneracja części rozjazdowych nawierzchni toru kolejowego metodą napawania
 702. 2011-09-22 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania paneli sklepienia pieca KONEL
 703. 2011-09-20 - Regeneracja zestawów kołowych wagonowych i lokomotywowych
 704. 2011-09-20 - Wykonanie remontu kapitalnego toru nr 59 zgodnie z załączonym zakresem
 705. 2011-09-19 - Remont połaci dachowych nr 40 – 43 oraz 82 – 85 na hali 6 Zakładu WBG
 706. 2011-09-16 - Remont kanalizacji teletechnicznej – zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych przed kradzieżą
 707. 2011-09-14 - Remont instalacji telekomunikacyjnej w rejonie magazynu Stalowni i budynku socjalnego składowiska złomu ISD Huty Częstochowa
 708. 2011-09-08 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania kolana przesuwnego pieca KONEL
 709. 2011-09-08 - Remont dachu budynku Zakładu Transportu
 710. 2011-09-06 - Dostosowanie żurawia Polan ŻK 162 do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 711. 2011-09-01 - Remont przecinarek PPT-300 szt. 5 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 712. 2011-09-01 - Remont instalacji CO w budynku magazynu Zakładu Stalownia
 713. 2011-08-29 - Remont wymiennikowni CWU w budynku 21A
 714. 2011-08-25 - Przesuwacze blach za prostownicą Nr 2 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 715. 2011-08-25 - Chłodnie kroczące I, II, III – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 716. 2011-08-25 - Samotoki transportowe i robocze walcarek – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 717. 2011-08-25 - Samotoki odbiorcze , pośrednie , transportowe wykańczalni gorącej – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 718. 2011-08-25 - Odbiory blach, przesuwacze za LC–1 – wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 719. 2011-08-25 - Suwnice – wykonanie przeglądów okresowych i naprawa w zakresie mechanicznym i elektrycznym wg przepisów UDT w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 720. 2011-08-25 - Ruszty kontrolne LC-1, LC-2 – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 721. 2011-08-25 - Przesuwacze blach przed piecem normalizacyjnym – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 722. 2011-08-24 - Remont pokrycia dachowego zbiornika wieży wodnej w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 723. 2011-08-23 - Remont rurociągu wody uzdatnionej na odcinku: hala mieszalnika - hala VOD - kocioł VITOMAX wg załączonego zakresu
 724. 2011-08-18 - Przesuwacze blach za prostownicą Nr 2 – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 725. 2011-08-18 - Przesuwacze blach przed piecem normalizacyjnym – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 726. 2011-08-18 - Ruszty kontrolne LC-1, LC-2 – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 727. 2011-08-18 - Remont kapitalny tokarki 1M63B w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 728. 2011-08-16 - Remont kosza złomowego nr 7 wg załączonego zakresu
 729. 2011-08-08 - Remont średni pompy 25B32 obiegu wody chłodzenia wymienników COS
 730. 2011-08-08 - Remont średni pompy głębinowej wałowej 10DG18 obiegu wody czystego VOD
 731. 2011-08-04 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i legalizacji wagi kolejowej Pivotex Scalax-WK
 732. 2011-08-02 - Wybór wykonawcy remontu kapitalnego lokomotywy typu 6 De nr 2617 ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 733. 2011-07-29 - Naprawa poawaryjna suwnicy nr 17 i przeniesienie suwnicy nr 20 w miejsce suwnicy uszkodzonej w Zakładzie WBG
 734. 2011-07-27 - Remont kotła odzysknicowego pieca KONEL lub remont połączony ze zmniejszeniem wydajności kotła
 735. 2011-07-25 - Remont dachów na halach Zakładu Stalownia
 736. 2011-07-25 - Remont samotoków wysadowych pieców przepychowych w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 737. 2011-07-20 - Pompa typ PE 270–150 Nr 3 – sprzęgło w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 738. 2011-07-20 - Remont silnika PXOm74 b/01 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 739. 2011-07-14 - Agregat pompowy KSB – Nr 11 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 740. 2011-07-14 - Przegląd serwisowy sprężarki UP5-30-14 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 741. 2011-06-30 - Tokarka numeryczna TAE – 45 N w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 742. 2011-06-22 - Wykonanie regeneracji wkładu płytowego 288x288 krystalizatora COS ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 743. 2011-06-22 - Remont wirnika prądnicy 4150 kW – generator 4A1-GN w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 744. 2011-06-08 - Okresowy przegląd stanu technicznego kominów na terenie Zakładu WBG
 745. 2011-05-27 - Remont silników SHe 250-8, 50 kGm w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 746. 2011-05-24 - Remont stojana prądnicy 4150 kW – generator 3A1-GN w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 747. 2011-05-18 - Przesuwacze blach rejonu pieca normalizacyjnego – przygotowanie podzespołów do remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 748. 2011-05-18 - Prostownica Nr 1 i 2 – przygotowanie części i podzespołów do remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 749. 2011-05-18 - Samotoki walcarek – przygotowanie części i podzespołów do remontu średniego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 750. 2011-05-16 - Remont hydrauliki siłowej nożycy HSP - 1” w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 751. 2011-05-13 - Wykonanie regeneracji panela nr 6 pieca KONEL ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 752. 2011-05-09 - Remont tokarki TUM – 35D1 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 753. 2011-05-09 - Remont kapitalny dwóch rozjazdów zwyczajnych na terenie bocznicy ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 754. 2011-05-09 - Remont kapitalny szlifierki do noży SPD 30b w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 755. 2011-05-05 - Usunięcie i wymiana uszkodzonych szyb zbrojonych na poliwęglan w świetlikach dachowych i oszkleniu bocznym hali 4 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 756. 2011-05-05 - Remont bieżący wymienników wodo-wodnych chłodzenia maszyny COS
 757. 2011-04-28 - Wykonanie remontu kapitalnego prasy hydraulicznej poziomej PYXWM 250
 758. 2011-04-27 - Przegląd stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 759. 2011-04-18 - Remont silników SHe 250-8, 50 kGm w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 760. 2011-04-18 - Remont silnika SCf 180 M4, 18,5 kW w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 761. 2011-04-15 - Ekspertyza budowlana fundamentów wieży obrotowej maszyny COS
 762. 2011-03-29 - Remont dachu hali Regeneracji – wymiana płyt dachowych
 763. 2011-03-29 - Remont pompy zatapialnej PUMPEX typu PX4-200-4
 764. 2011-03-29 - Remont kapitalny pompy obiegu brudnego COS typu PH150A
 765. 2011-03-29 - Suwnice - wykonanie, montaż, przeniesienie
 766. 2011-03-03 - Remont kapitalny rurociągu gazu koksowniczego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 767. 2011-03-03 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania kolana stałego wraz z kołnierzem chłodzonym pieca KONEL
 768. 2011-03-03 - Remont tokarki TUM – 35D1 w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 769. 2011-03-03 - Remont instalacji smarowniczej w komorze chłodzenia maszyny COS
 770. 2011-03-03 - Wymiana belek jezdni podsuwnicowej hali złomowej
 771. 2011-03-03 - Wymiana kół jezdnych suwnicy konelowej nr 1
 772. 2011-03-01 - Chłodnie kroczące I, II, III – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 773. 2011-03-01 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 774. 2011-03-01 - Duży odbiór, mały odbiór – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 775. 2011-03-01 - Suwnice – wykonanie przeglądów okresowych i naprawa w zakresie mechanicznym i elektrycznym wg przepisów UDT
 776. 2011-03-01 - Wykonanie regeneracji korpusu i pokrywy manipulatora walcarki wstępnej z WBG
 777. 2011-02-28 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 778. 2011-02-25 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe, robocze walcarek i wykańczalni gorącej – przygotowanie podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 779. 2011-02-25 - Rejon nożycy gorącej – przygotowanie podzespołów i wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 780. 2011-02-25 - Przesuwacze blach przed i za piecem normalizacyjnym – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 781. 2011-02-25 - Przesuwacze blach przed i za piecem normalizacyjnym – wykonanie przygotowania podzespołów w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 782. 2011-02-25 - Prostownica Nr 1, 2 i HL – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 783. 2011-02-25 - Manipulatory walcarek – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 784. 2011-02-25 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe i robocze walcarek i wykańczalni gorącej – wykonanie remontów bieżących w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 785. 2011-02-25 - Wykonanie zabezpieczenia termicznego i erozyjnego kolana przesuwnego pieca KONEL
 786. 2011-02-22 - Wykonanie regeneracji bębna linowego suwnicy lejniczej Konela
 787. 2011-02-22 - Remont instalacji parowej zasilającej pompy próżniowe VOD
 788. 2011-02-22 - Optymalizacja pracy kotła odzysknicowego OU-28-010
 789. 2011-02-22 - Wykonanie wylewki z masy chemoutwardzalnej pod łożysko wieży obrotowej COS
 790. 2011-02-22 - Remont instalacji elektrycznej oświetlenia hali produkcyjno-magazynowej
 791. 2011-02-18 - Naprawa głowic słupów nr 10, 11 i 12 jezdni podsuwnicowej hali złomowej
 792. 2011-02-11 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania szkieletu sklepienia pieca KONEL
 793. 2011-02-09 - Czyszczenie chemiczne i trawienie zbiornika głównego i hydroakumulatorów instalacji hydrauliki siłowej pieca KONEL
 794. 2011-02-04 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi spawania płyt chłodzonych iskrownika pieca KONEL
 795. 2011-02-03 - Wykonanie regeneracji bloków miedzianych naczynia środkowego pieca KONEL
 796. 2011-01-31 - Remont kanału spalinowego, komory dopalania i sklepienia kanału wlotu spalin kotła odzysknicowego pieca Konel
 797. 2011-01-31 - Wykonanie odcinka skośnego pieca KONEL
 798. 2011-01-28 - Wykonanie remontu sprężarki azotu Nr 1 typ 2P3/220 zabudowanej w Pompowni Wysokiego Ciśnienia
 799. 2011-01-28 - Remont sklepienia pieca KONEL
 800. 2011-01-27 - Serwis bram automatycznych i szlabanów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 801. 2011-01-26 - Wykonanie drzwi chłodzonych iskrownika pieca KONEL
 802. 2011-01-24 - Remont układów wirujących wentylatorów odciągu mieszanki parowo-powietrznej z komory maszyny COS wg załączonego zakresu – szt.2
 803. 2011-01-24 - Remont kolumny stacji odgazowania wody instalacji zasilającej kotły OU-28-010 i OG-17-010
 804. 2011-01-24 - Remont silników – szlifierka walców
 805. 2011-01-24 - Wykonanie regeneracji paneli miedzianych naczynia środkowego pieca KONEL
 806. 2011-01-21 - Remont dachu hali lejniczej – wymiana poszycia – Zakład Stalownia
 807. 2011-01-21 - Wymiana kompensatora tkaninowego wielowarstwowego wielkogabarytowego odpylni pieca Konel w Zakładzie Stalownia ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 808. 2011-01-21 - Wymiana rur hydraulicznych 2 ½ cala w budynku warsztatu prób G-43
 809. 2011-01-21 - Remont odtworzeniowy istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku szatni i łaźni – WBG wg. projektu nr H0538-1
 810. 2011-01-18 - Remont kapitalny rozdzielni SR-5 6kV w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 811. 2011-01-18 - Remont pomieszczeń Laboratorium Spektrometrycznego oraz klatki schodowej w budynku Laboratorium
 812. 2011-01-14 - Remont średni sprężarki SULLAIR TS-32-400
 813. 2011-01-14 - Remont transformatorów głównych półautomatów spawalniczych Cloos
 814. 2011-01-10 - Wykonanie przeglądu serwisowego po 15 000 godzin pracy sprężarki firmy INGERSSOL-RAND typ UP5-30-14 wynikającego z harmonogramu konserwacji sprężarek.
 815. 2011-01-10 - Wykonanie przeglądu serwisowego adsorpcyjnego osuszacza sprężonego powietrza typ DME 040 DDS DOMNICK HUNTER
 816. 2011-01-10 - Wykonanie przeglądów serwisowych n/w filtrów samoczyszczących firmy HYDAC
 817. 2010-12-30 - Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO w budynku P1 – Zakład Stalownia
 818. 2010-12-20 - Przegląd stanu technicznego kominów
 819. 2010-12-13 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 - wykonanie remontów bieżących
 820. 2010-12-13 - Ruszty kontrolne LC-1 , LC-2 – przygotowanie podzespołów
 821. 2010-12-13 - Prostownica Nr 1 , 2 i HL - przygotowanie podzespołów i wykonanie remontów bieżących
 822. 2010-12-13 - Odbiór duży , odbiór mały , przesuwacze za LC-1 - wykonanie remontów bieżących
 823. 2010-12-13 - Odbiór duży , odbiór mały – przygotowanie podzespołów
 824. 2010-12-13 - Chłodnie kroczące Nr 1 , 2 , 3 – przygotowanie podzespołów
 825. 2010-12-13 - Chłodnie kroczące Nr 1 , 2 , 3 - wykonanie remontów bieżących
 826. 2010-12-10 - Przesuwacze blach przed piecem normalizacyjnym - wykonanie remontów bieżących
 827. 2010-12-10 - Przesuwacze blach za prostownicą Nr 2 - wykonanie remontów bieżących
 828. 2010-12-10 - Manipulatory walcarek - przygotowanie podzespołów i wykonanie remontów bieżących
 829. 2010-12-10 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe i robocze walcarek i wykańczalni gorącej - wykonanie remontów bieżących
 830. 2010-12-10 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe i robocze walcarek i wykańczalni gorącej - wykonanie remontów bieżących
 831. 2010-12-10 - Suwnice – wykonanie przeglądów okresowych i naprawa w zakresie mechanicznym i elektrycznym wg przepisów UDT
 832. 2010-12-10 - Samotoki odbiorcze, pośrednie, transportowe i robocze walcarek i wykańczalni gorącej - przygotowanie podzespołów
 833. 2010-12-06 - Remont średni wózka widłowego typ GPW 4000
 834. 2010-12-03 - Dachy hal – wykonanie pomiarów ultradźwiękowych
 835. 2010-11-25 - Wymiana kabiny suwnicy nr 125 w zakresie mechanicznym i elektrycznym
 836. 2010-11-25 - Wymiana tablic sterowniczo-zasilających suwnicy nr 19
 837. 2010-11-25 - Zmiana usytuowania i zabudowa kabiny suwnicy nr 19 w zakresie mechaniczny i elektrycznym
 838. 2010-11-25 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych , usługi gięcia i spawania kolana przesuwnego pieca KONEL
 839. 2010-11-25 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania paneli sklepienia pieca KONEL
 840. 2010-11-22 - Remont rurociągu wody odgazowanej
 841. 2010-11-17 - Wykonanie usługi chromowania technicznego płyt krystalizatora
 842. 2010-11-17 - Regeneracja koła powlekanego
 843. 2010-11-15 - Przegląd i konserwacja pojemników roboczych źródeł promieniowania
 844. 2010-11-05 - Wykonanie remontu zespołu łożyskowego pompy typ HC 150 A
 845. 2010-11-05 - Badania techniczne i odbioru po przeglądzie okresowym wagonów typu „żużlowóz”
 846. 2010-11-05 - Wykonanie regeneracji iglic i krzyżownic torów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 847. 2010-11-03 - Remont bieżący wózka widłowego GPW 2005S
 848. 2010-11-03 - Przegląd konserwacja i naprawa maszyny FUCHS 714 MU i koparki K-408
 849. 2010-11-02 - Remont giętarki XZPP 100/16” w Zakładzie Remontowo- Usługowym na Wydziale Remontów Hutniczych ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 850. 2010-11-02 - Udrożnienie koryt oraz instalacji odprowadzającej wodę opadową z połaci dachowych-WBG
 851. 2010-11-02 - Regeneracja panewek Ø 620 łączników napędu walców dla Zakładu Walcowni Blach
 852. 2010-10-28 - Przesuwacze blach rejon pieca normalizacyjnego – przygotowanie podzespołów do wymiany oraz wykonanie remontów bieżących
 853. 2010-10-28 - Prostownica nr 1 i 2 – przygotowanie do wymiany łączników napędu rolek prostujących oraz wykonanie remontów bieżących
 854. 2010-10-28 - Samotoki odbiorcze , pośrednie i transportowe w rejonie walcarek – wykonanie remontów bieżących
 855. 2010-10-28 - Samotoki odbiorcze, pośrednie i transportowe w rejonie walcarek - przygotowanie podzespołów
 856. 2010-10-28 - Ruszty kontrolne – wykonanie remontów bieżących
 857. 2010-10-28 - Ruszty kontrolne - przygotowanie podzespołów
 858. 2010-10-28 - Chłodnie kroczące blach nr 2 i 3 – wykonanie remontów bieżących
 859. 2010-10-28 - Chłodnie kroczące blach nr II i III
 860. 2010-10-27 - Zmiana terminów przeprowadzenia postępowania ofertowego na wybór wykonawcy zadania: Wykonanie rewizji wózków wagonowych typu 1XT, 2XT oraz 25NT
 861. 2010-10-26 - Regeneracja wałów pielgrzymowych szt 2 dla Zakładu Produkcji Rur
 862. 2010-10-22 - Remont pomieszczeń Ośrodka Informatyki WBG
 863. 2010-10-21 - Zmiana terminów przeprowadzenia postępowania ofertowego na wybór wykonawcy zadania: „Zmiana sterowania klatek walcowniczych Zakładu Walcownia Blach Grubych”
 864. 2010-10-20 - Remont systemu do wyznaczania czasu przebywania rury w piecu kalibrowym
 865. 2010-10-13 - Remont instalacji chłodzenia samotoku
 866. 2010-10-13 - Zabezpieczenie przed zalewaniem wodą opadową budynku DKJ
 867. 2010-10-12 - Regeneracja tulei babitowych Morgoila do obudów walców oporowych
 868. 2010-10-12 - Wykonanie regeneracji panela nr 6
 869. 2010-10-12 - Prostowanie trzpieni pielgrzymowych dla Zakładu Produkcji Rur
 870. 2010-10-12 - Remont pieca przepychowego nr 4
 871. 2010-10-07 - Remont bieżący wózka widłowego GPW 6300
 872. 2010-10-07 - Przegląd klimatyzatorów
 873. 2010-10-07 - Wykonanie rewizji wózków wagonowych typu 1XT, 2XT oraz 25NT” w Zakładzie Transportu ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 874. 2010-10-05 - Remont kapitalny segmentu łuku Maszyny COS
 875. 2010-09-30 - Wykonanie remontu instalacji chłodzenia walców roboczych i oporowych klatki wykańczającej
 876. 2010-09-30 - Wykonanie remontu elektromagnesów
 877. 2010-09-30 - Wykonanie remontów bieżących chłodni kroczących
 878. 2010-09-30 - Wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów chłodni kroczących oraz rusztów kontrolnych LC-1
 879. 2010-09-30 - Wykonanie remontów bieżących przesuwaczy rejonu pieca normalizacyjnego
 880. 2010-09-30 - Wykonanie remontów bieżących manipulatorów walcarek
 881. 2010-09-30 - Wykonanie remontów bieżących i przygotowanie podzespołów samotoków linii walcowniczej i wykańczalni gorącej
 882. 2010-09-28 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej w hali WBG
 883. 2010-09-24 - Remont połaci dachowych na halach 7, 8, 12 i 13 w Zakładzie Produkcji Rur
 884. 2010-09-24 - Zmiana sterowania klatek walcowniczych Zakładu Walcownia Blach Grubych
 885. 2010-09-24 - Regeneracja palników PH-206M
 886. 2010-09-24 - Wymiana okien w budynku administracyjno-garażowym
 887. 2010-09-17 - Remont oszklenia w pomieszczeniu nastawni SWA
 888. 2010-09-15 - Remont kapitalny pompy diagonalnej 30D17
 889. 2010-09-14 - Suwnica nr 39 – zabezpieczenie antykorozyjne
 890. 2010-09-14 - Wykonanie systemu antyoblodzeniowego rynien i rur spustowych budynku CRT
 891. 2010-09-14 - Wykonanie systemu antyoblodzeniowego rynien i rur spustowych budynku AKP
 892. 2010-09-13 - Remont silników DP 72
 893. 2010-09-09 - Remont kapitalny obcinarki rur typu BARES-3 nr 5 w Zakładzie Produkcji Rur
 894. 2010-09-08 - Silnik synchroniczny 4A2 - stojan
 895. 2010-09-03 - Wybór wykonawcy zadania remontowego: Remont wirnika silnika synchronicznego typ MC 325-12/12, 7MW
 896. 2010-09-01 - Remont pomieszczenia łaźni pracowniczej w budynku Automatyki ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 897. 2010-09-01 - Remont samotoków transportowych linii walcowniczej w Zakładzie WBG
 898. 2010-09-01 - Remont rusztów kontrolnych LC-1 i LC-2 w Zakładzie WBG
 899. 2010-09-01 - Remont przesuwaczy blach - rejon pieca normalizacyjnego i samotoków linii walcowniczej w Zakładzie WBG.
 900. 2010-09-01 - Remont przesuwaczy blach - rejon pieca normalizacyjnego w Zakładzie WBG
 901. 2010-09-01 - Remont instalacji chłodzenia walców klatki wstępnej w Zakładzie WBG
 902. 2010-09-01 - Remont suwnic w Zakładzie WBG
 903. 2010-08-20 - Dostawa i montaż klimatyzatorów
 904. 2010-08-20 - Dostawa, instalacja i uruchomienie pirometrów do pomiaru temperatury blach przed i za klatką wstępną
 905. 2010-08-20 - Wykonanie usługi legalizacji wagi kolejowej Pivotex Scalax-WK
 906. 2010-08-13 - Wykonanie usługi związanej z regeneracją zestawów kołowych wagonowych
 907. 2010-08-10 - Wykonanie regeneracji panela nr 6 pieca KONEL
 908. 2010-08-10 - Remont dachu budynku administracyjnego PZ – Zakład Transportu
 909. 2010-08-10 - Wykonanie remontu instalacji C.O. w budynku Laboratorium Centralnego
 910. 2010-08-09 - Remont średni lokomotywy typu 6 De nr 2618
 911. 2010-08-09 - Wykonanie remontu budynku socjalnego nr. inw. S 13557 w Zakładzie Stalownia - hydroizolacja
 912. 2010-08-03 - Regeneracja korpusu aparatu posuwowego
 913. 2010-07-30 - Regeneracjai paneli stalowych
 914. 2010-07-30 - Remont tokarki TUM – 35D1
 915. 2010-07-30 - Remont agregatu pompowego KSB
 916. 2010-07-23 - Remont sprężarki SULLAIR TS-32-400
 917. 2010-07-23 - Remont pokrycia połaci dachowych na halach 2/3
 918. 2010-07-23 - Remont dachu budynku Filtrowni
 919. 2010-07-23 - Instalacja odwodnienia dachu Hali Złomowej wraz z kanałem odwadniającym
 920. 2010-07-23 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych, usługi gięcia i spawania kolana stałego, kołnierza chłodzonego
 921. 2010-07-22 - Remont instalacji odgromowej
 922. 2010-07-20 - Remont pokrycia połaci dachowych na halach 4/5
 923. 2010-07-20 - Remont pomieszczenia szaf sterowniczych w kabinie operatora pieca KONEL
 924. 2010-07-20 - Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej budynku CRT
 925. 2010-07-16 - Wymiana szyn jezdni podsuwnicowej
 926. 2010-07-15 - Remont kabin suwnic
 927. 2010-07-15 - Remont jezdni wózka nośnego osadników radialnych Dora
 928. 2010-07-12 - Remont sklepienia pieca KONEL
 929. 2010-07-12 - Regeneracja reduktorów walcowych mechanizmu podnoszenia suwnicy lejniczej Konela
 930. 2010-07-08 - Regeneracja panewki
 931. 2010-07-08 - Remont bieżący rozdzielaczy hydraulicznych
 932. 2010-07-08 - Remont instalacji chłodzenia kolumn pieca KONEL
 933. 2010-07-08 - Remont kanału spalinowego, komory dopalania i kanału obejściowego kotła odzysknicowego pieca Konel
 934. 2010-07-06 - Regeneracja tarcz pił
 935. 2010-07-06 - Comiesięczne czyszczenie z pyłu hal przemysłowych i odpylni pieca KONEL
 936. 2010-07-06 - Comiesięczne oczyszczania kanału spalinowego i rury ceramicznej komory dopalania pieca elektrycznego KONEL
 937. 2010-07-06 - Comiesięczne czyszczenie instalacji odbioru pyłu wraz z grudkownikiem oraz wymiana 720 szt. worków filtracyjnych 160x7030 odpylni pieca KONEL
 938. 2010-07-06 - Wymiana głowic wsporczych słupów jezdni suwnic złomowych
 939. 2010-06-25 - Remont kapitalny tokarki TCA100/125
 940. 2010-06-25 - Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych
 941. 2010-06-18 - Wykonanie prac remontowo budowlanych w pomieszczeniach biura przepustek w budynku remizy ZSR
 942. 2010-06-18 - Remont kapitalny oscylatora
 943. 2010-06-18 - Regeneracja paneli miedzianych
 944. 2010-06-15 - Wykonanie prac branży elektrycznej
 945. 2010-06-08 - Remont bieżący instalacji elektrycznej
 946. 2010-05-28 - Remont średni instalacji odbioru i systemu transportu pyłu spod filtra workowego odpylni pieca elektrycznego KONEL
 947. 2010-05-24 - Remont Hali Mieszalnika w Zakładzie Stalownia
 948. 2010-05-24 - Instalacja odwodnienia dachu Hali Złomowej wraz z kanałem odwadniającym
 949. 2010-05-24 - Remont sprężarki azotu - typ 2P3/220
 950. 2010-05-19 - Przegląd stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 951. 2010-05-19 - Remont kaset prostownicy HL
 952. 2010-05-12 - Samotoki wykańczalni zimnej
 953. 2010-05-07 - Remont przecinarek YUNC 2000
 954. 2010-05-07 - Remont chwytników elektromagnetycznych typu AEMP 5x10, 220V, DC
 955. 2010-05-05 - Remont chwytników elektromagnetycznych typu AEMP 66 x 120 G
 956. 2010-04-28 - Czyszczenie hal produkcyjnych, suwnic i segmentów COS znajdujących się w komorze maszyny
 957. 2010-04-28 - Czyszczenie kanału spalinowego i rury ceramicznej komory dopalania pieca KONEL
 958. 2010-04-28 - Czyszczenie instalacji odbioru pyłu wraz z grudkownikiem
 959. 2010-04-27 - Remont kapitalny frezarki 4FXA
 960. 2010-04-23 - Regeneracja zamka trzpienia pielgrzymowego dla Zakładu Produkcji Rur
 961. 2010-04-23 - Regeneracja trzpienia pielgrzymowego i zamka dla Zakładu Produkcji Rur
 962. 2010-04-19 - Regeneracja nawierzchni torowej
 963. 2010-04-12 - Modernizacja i remont suwnicy
 964. 2010-04-12 - Remont kapitalny pompy wirowej wielostopniowej 50YSn-6
 965. 2010-03-31 - Remont kapitalny instalacji elektrycznej
 966. 2010-03-31 - Przegląd (remont) klimatyzatorów
 967. 2010-03-08 - Remont i konserwacja kotłowni VITOMAX 200HS wraz z instalacją towarzyszącą
 968. 2010-02-22 - Przegląd (remont) klimatyzatorów
 969. 2010-02-22 - Remont bieżący wyłożenia ceramicznego kanału spalinowego pieca Konel
 970. 2010-02-22 - Remont pomieszczeń po magazynie
 971. 2010-02-22 - Remont obrabiarek
 972. 2010-02-15 - Remont wieży ciśnień
 973. 2010-02-15 - Remont koryt żelbetonowych doprowadzających wodę do osadników Dora
 974. 2010-02-11 - Remont pompy PE 270-150
 975. 2010-02-09 - Remont wózka widłowego GPW4000
 976. 2010-02-03 - Remont klimatyzatorów
 977. 2009-12-21 - Remont bieżący, naprawa frezarki typu FWA41M oraz tokarki TR-45