ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

LABORATORIUM METALOGRAFICZNE - ZAKRES BADAŃ    
kierownik laboratorium Małgorzata Stryjewska tel 034 3238647

BADANIA
METODA BADAŃ
L.P.
RODZAJ BADANIA
OBIEKT BADANIA
DOKUMENT
NORMATYWNY

1.       

próba Baumanna

 
wlewek stalowy odlany na maszynie COS i blachy
 
PN-61/H-04502
DBS 918 002-02

2.       

próba trawieniowa
BN-76/0601-10

PN-57/H-04501 P\

3.       

badanie odporności metali na pęknięcia wodorowe (HIC)

wyroby stalowe

NACE TM0284:2003
PN-EN 10229:2001

4.       

badanie odporności metali na pęknięcia wywołane siarczkową korozją naprężeniową (SSC)

NACE TM0177:2005

LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCHZAKRES BADAŃ   
kierownik laboratorium Dariusz Szyda tel 034 3238728

BADANIA
METODA BADAŃ
L.P.
RODZAJ BADANIA
OBIEKT BADANIA
DOKUMENT
NORMATYWNY

1.       

badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych
wyroby stalowe i złącza spawane

PN EN 10160:2001

2.       

badanie ultradźwiękowe złączy spawanych

konstrukcje zbiornikowe cylindryczne na ciecze

PN EN 1712:2001

PN EN 1714:2001

konstrukcje zbiornikowo cylindryczne stalowe pozostałe

3.       

ultradźwiękowe pomiary grubości defektoskopem

konstrukcje zbiornikowe pozostałe
PN EN 14127:2005
kotły parowe wodne i grzewcze

4.       

ultradźwiękowe pomiary grubości grubościomierzem

konstrukcje stalowe mostów suwnicowych
PN EN 14127:2005

5.      

badania penetracyjne
konstrukcje stalowe mostów nośnych przeładunkowych
PN EN 571:1999

6.      

badania magnetyczne

konstrukcje stalowe dźwigów montażowych i przeładunkowych

PN EN 1290:2002

PN EN 1290:2000

7.      

badania radiograficzne
żurawie stacjonarne przyścienne

PN EN 444:1998

PN EN 1435:2001

8.      

badania wizualne
żurawie stacjonarne wolnostojące
PN EN 970: 1999

 

LABORATORIUM SPEKTROMETRYCZNEZAKRES BADAŃ   
kierownik laboratorium Jacek Grzybowski tel 034 3238894

BADANIA
METODA BADAŃ
L.P.
RODZAJ BADANIA
OBIEKT BADANIA
DOKUMENT
NORMATYWNY

1.      

badania składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej
wyroby metalurgiczne 

PN-EN ISO 14284:2003

PN-EN 14284:1998

BN-78/4052-02
PN-H-04045:1997

PN-EN ISO 14284:2003

PN-EN 14284:1998

ASTM 751-07
ASTM 415-08

2.      

badania zawartości węgla i siarki metodą absorpcji w podczerwieni

PN-EN ISO 9556-2003

PN-EN 24935-1994

ASTM 1019-08

3.      

badania zawartości tlenu i azotu metodą termokonduktometryczną

PN-EN ISO 10720:2007
ASTM 1019-08

4.      

badania radioaktywności metodą spektrometryczną
wyroby metalurgiczne i pyły
-
 

LABORATORIUM BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCHZAKRES BADAŃ  
kierownik laboratorium Ewa Wójcik tel 034 3238832

BADANIA
METODA BADAŃ
 
L.P.
RODZAJ BADANIA
OBIEKT BADANIA
DOKUMENT
NORMATYWNY

1.        

statyczna próba rozciągania wyrobów metalurgicznych

wyroby metalurgicznych i złącza spawane

PN-EN 10002-1:2004

PN-EN 10002-5:1998

2.        

statyczna próba rozciągania złączy spawanych
PN EN 895:1997

3.        

próba udarności wyrobów metalurgicznych

PN-EN 10045-1:1994

ASTM E23 : 2007 A

4.        

próba udarności złączy spawanych
PN-EN 875:1999

5.        

statyczna próba zginania wyrobów metalurgicznych
PN-EN ISO 7438:2006

6.        

statyczna próba zginania złączy spawanych
PN-EN 910:1999

7.        

pomiary twardości sposobem Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2007

8.        

pomiary twardości sposobem Brinella
PN-N ISO 6506-1:2006

9.        

badania technologiczne rur

PN-EN ISO 8491:2005

PN-EN ISO 8492:2005

PN-EN ISO 8493:2005

PN-EN ISO 8494:2005

PN-EN ISO 8495:2005

PN-EN ISO 8496:2005

10.        

badania własności plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu

wyroby metalurgicznych
PN-EN 10164:2007

11.        

próba udarowa spadającym ciężarem (DWTT)
ASTM-E436:2003
PN-EN 10274:2002

 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.