ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
 1. 2019-04-04 - Koszenie terenów zielonych Huty
 2. 2019-03-04 - Odbiór pyłu z oczyszczania gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL
 3. 2019-01-31 - Opracowanie dokumentacji technicznej
 4. 2018-12-04 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym
 5. 2018-12-04 - Wybór wykonawcy usług transportowo-sprzętowych
 6. 2018-12-04 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych
 7. 2018-12-03 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi utrzymania w sprawności technicznej Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego
 8. 2018-12-03 - Codzienna poranna dostawa prasy dla jednostek organizacyjnych Huty na 2019 rok
 9. 2018-12-03 - Sprzątanie obiektów użytkowanych przez Hutę wraz z przyległymi terenami
 10. 2018-10-24 - Obsługa geodezyjna przy pracach przygotowawczych, remontowych i montażowych urządzeń produkcyjnych
 11. 2018-10-11 - Wybór wykonawcy usługidśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 12. 2018-03-27 - Wykonanie łączy światłowodowych
 13. 2018-02-02 - Wywóz odpadów innych niż komunalne
 14. 2017-12-19 - Wybór wykonawcy usługi: Szkolenie z zakresu uprawnień energetycznych
 15. 2017-12-13 - Codzienna, poranna dostawa prasy
 16. 2017-12-13 - Wybór wykonawcy usług transportowo-sprzętowych
 17. 2017-12-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodami ciężarowymi
 18. 2017-12-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych
 19. 2017-12-08 - Utrzymanie w sprawności technicznej klimatyzatorów pracujących w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 20. 2017-09-28 - Wybór wykonawcy usługi wykonania usunięcia 32 sztuk drzew rosnących na działce nr 16/7 przy ulicy Korfantego
 21. 2017-09-28 - Wybór wykonawcy usługi: „Odśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.”
 22. 2017-09-04 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi telekomunikacyjne
 23. 2017-07-21 - Wybór wykonawcy usługi czyszczenia hali Konel, Piecokadzi, COS i suwnic w hali COS
 24. 2017-06-20 - Wybór wykonawcy usługi sprzątania hal
 25. 2017-03-28 - Wybór dostawcy oprogramowania antywirusowego.
 26. 2017-03-28 - Wybór dostawcy wykonania badań ochrony przeciwporażeniowej od urządzeń na napięciu 110 kV oraz 20 i 6 kV.
 27. 2017-03-02 - Wybór wykonawcy usługi wykonania usunięcia 72 sztuk drzew rosnących wzdłuż torów kolejowych
 28. 2017-02-13 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi „Czyszczenia urządzeń technologicznych w Oddziale Metalurgii Stali ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r."
 29. 2017-01-18 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi wywozu odpadów innych niż komunalne oraz utrzymania czystości i przejezdności infrastruktury drogowej ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.
 30. 2017-01-18 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi odbioru i utylizacji odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z oczyszczania gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.
 31. 2017-01-13 - Wybór wykonawcy usług transportowo-sprzętowych na okres od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
 32. 2017-01-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres 01 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
 33. 2017-01-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym na okres od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
 34. 2016-12-20 - Wybór wykonawcy usługi „Codzienna poranna dostawa prasy"
 35. 2016-12-12 - Wybór wykonawców usługi sprzątania pomieszczeń ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 36. 2016-11-15 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi utrzymania w sprawności technicznej Sytemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego
 37. 2016-08-10 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w zakresie mostów, wiaduktów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz nawierzchni torowej
 38. 2016-07-12 - Wykupienie rocznej usługi wsparcia serwisowego wraz z dostępem do aktualizacji sygnatur IPS zapór CISCO ASA
 39. 2016-04-05 - Utwardzenia terenu w rejonie bram nr 1 i 2 hali wysyłki WBG
 40. 2016-03-29 - Zakup pięciu (5) sztuk laptopów Dell Latitude
 41. 2016-03-08 - Wybór wykonawcy usługi aktualizacji posiadanego przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. oprogramowania antywirusowego
 42. 2016-02-29 - Klimatyzator ścienny Toshiba RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E
 43. 2016-02-29 - Roczna aktualizacja oprogramowania serwera pocztowego MDaemon dla Windows Serwer 2003 wraz z ochroną antywirusową
 44. 2016-02-26 - Przestrojenie radiotelefonów
 45. 2016-01-26 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
 46. 2016-01-26 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 47. 2015-11-24 - Wybór wykonawcy usługi przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 48. 2015-11-24 - Wybór wykonawcy usługi pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza
 49. 2015-11-04 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi utrzymania w sprawności technicznej Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego
 50. 2015-10-21 - Wybór wykonawcy usług samochodowo-sprzętowych: samochodem ciężarowym i usługi sprzętowej na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 51. 2015-10-19 - Wybór wykonawcy usługi odśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 52. 2015-10-13 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi związane z przeniesieniem serwerowni z rejonu Mirów na teren WBG - prace teleinformatyczne, zabezpieczenie techniczne, transport
 53. 2015-10-13 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi związane z przeniesieniem serwerowni z rejonu Mirów na teren WBG - klimatyzacja
 54. 2015-10-13 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi związane z przeniesieniem serwerowni z rejonu Mirów na teren WBG - prace budowlano-elektryczne
 55. 2015-10-13 - Wybór wykonawcy usługi: „Odśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.”
 56. 2015-10-06 - Wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia likwidacji budynku wagi kolejowej
 57. 2015-08-10 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi telekomunikacyjne w ramach sieci komórkowych
 58. 2015-06-01 - Wybór wykonawców usługi sprzątania pomieszczeń ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 59. 2015-04-22 - Wybór wykonawców usługi sprzątania pomieszczeń ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 60. 2015-04-16 - Koszenie terenów ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 61. 2015-03-25 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania odbioru, transportu i utylizacji odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z czyszczenia gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL
 62. 2015-03-23 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania odbioru i utylizacji odpadów
 63. 2015-02-27 - Aktualizacja oprogramowania serwera pocztowego MDaemon dla Windows Serwer 2003 wraz z ochroną antywirusową
 64. 2015-02-11 - Wybór wykonawcy usługi aktualizacji posiadanego przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. oprogramowania antywirusowego Symantec
 65. 2015-02-04 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wykonania odbioru, transportu i utylizacji odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z czyszczenia gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 66. 2015-01-21 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 67. 2015-01-21 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
 68. 2014-12-22 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi związane z przeniesieniem serwerowni z rejonu Mirów na teren WBG
 69. 2014-12-09 - Dostawa i uruchomienie modułu automatycznego operatora do centrali telefonicznej ALCATEL OmniPCX Enterprise
 70. 2014-12-01 - Postępowanie ofertowe na wybór firmy w zakresie odbioru odpadów elektronicznych
 71. 2014-11-21 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
 72. 2014-11-07 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej usługi palenia złomu własnego Wydziału Stalownia ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 73. 2014-10-28 - Wybór wykonawcy usług samochodowo–sprzętowych: samochodem ciężarowym i usługi sprzętowej na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 74. 2014-10-17 - Wybór wykonawcy świadczącego usługę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż, gazowego oraz ratownictwa w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 75. 2014-10-16 - Odśnieżanie i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 76. 2014-07-11 - Wybór wykonawcy usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów pod linią 220 kV
 77. 2014-07-08 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 78. 2014-05-29 - Postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych
 79. 2014-04-11 - Zakup macierzy dyskowych w celu wdrożenia systemu elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy podmiotami ISD
 80. 2014-04-07 - Wybór wykonawcy zadania: „Koszenie terenów ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o."
 81. 2014-04-01 - Wybór wykonawcy usługi przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza
 82. 2014-03-20 - Roczna aktualizacja oprogramowania MDaemon serwera pocztowego dla Windows wraz z ochroną antywirusową
 83. 2014-02-20 - Wybór odbiorców drewna, wykonawców usługi przerobu drewna powierzonego na przekładki drewniane oraz dostawców przekładek drewnianych dla Wydziału Załadunku i Wysyłki ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w okresie 2014 roku
 84. 2014-02-17 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych
 85. 2013-11-27 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych na okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 lutego 2015 roku
 86. 2013-11-27 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 lutego 2015 roku
 87. 2013-11-07 - Wybór wykonawcy usług transportowo - sprzętowych na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
 88. 2013-11-07 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
 89. 2013-11-07 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
 90. 2013-11-04 - Wybór wykonawcy usługi dotyczącej wywozu odpadów innych niż komunalne oraz utrzymania czystości i przejezdności infrastruktury drogowej ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 91. 2013-10-11 - Wybór wykonawcy usługi: „Odśnieżania i posypywania dróg, chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.”
 92. 2013-03-22 - Roczna aktualizacja oprogramowania antywirusowego BitDefender Business Client v3 wraz z konsolą zarządzającą BitDefender Management Server
 93. 2013-03-06 - Roczna aktualizacja oprogramowania MDaemon serwera pocztowego dla Windows wraz z ochroną antywirusową
 94. 2013-02-22 - Koszenie terenów ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 95. 2013-02-22 - Wybór wykonawców usługi sprzątania pomieszczeń ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w latach 2013-2015
 96. 2013-02-04 - Wybór wykonawcy usługi aktualizacji posiadanego przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. oprogramowania antywirusowego Symantec
 97. 2013-01-18 - Czyszczenie instalacji kanalizacyjnych i deszczowych
 98. 2013-01-11 - Wybór dzierżawcy kiosku usytuowanego w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., w celu prowadzenia w ww. obiekcie działalności handlowej i gastronomicznej
 99. 2012-12-03 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 100. 2012-12-03 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
 101. 2012-11-30 - Wybór firmy świadczącej usługę geodezyjną montażu i remontów urządzeń i budowli przemysłowych oraz innych usług geodezyjnych na terenie ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 102. 2012-11-23 - Sprzątanie posadzek w pomieszczeniach i hali maszynowni Zakładu Walcownia Blach Grubych
 103. 2012-10-22 - Wybór dzierżawcy kiosków usytuowanych w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., w Zakładzie Stalownia oraz w Zakładzie Walcownia Blach Grubych w celu prowadzenia w ww. obiektach działalności handlowej i gastronomicznej
 104. 2012-10-15 - Wybór dostawcy przekładek drewnianych dla Zakładu Walcowni Blach Grubych i Centrum Konstrukcji Stalowych
 105. 2012-10-10 - Dostawa i zabudowa klimatyzatorów do stycznikowi suwnicy nr 20
 106. 2012-10-08 - Wybór wykonawcy usług transportowo-sprzętowych na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 107. 2012-10-08 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 108. 2012-10-08 - Wybór wykonawców usługi wynajmu wózków widłowych na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 109. 2012-10-08 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 110. 2012-09-12 - Odśnieżanie i posypywanie chodników, placów i parkingów ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 111. 2012-09-04 - Dostawa 7 rejestratorów z ekranem dotykowym 6 kanałowym
 112. 2012-08-31 - Zakup energii elektrycznej w 2013 roku
 113. 2012-08-07 - Dostawa ogrodzenia do szybkiego montażu i demontażu
 114. 2012-08-02 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi 24 godzinnej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nad pracownikami ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 115. 2012-08-01 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi telekomunikacyjne w ramach sieci komórkowych
 116. 2012-07-11 - Zakup i montaż bramy przemysłowej na halę maszynowni Zakładu Walcowni Blach Grubych
 117. 2012-06-05 - Defektoskopy ultradźwiękowe
 118. 2012-06-01 - Koszenie terenów ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 119. 2012-05-21 - 2 komplety klimatyzatorów typu Split Carrier lub York o mocy chłodzenia 3,5kW
 120. 2012-04-27 - Wybór wykonawcy usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych
 121. 2012-03-12 - Wybór wykonawcy usług porządkowania i wykaszania terenów Huty oraz odśnieżania dróg, parkingów i chodników Huty w latach 2012 -2013
 122. 2012-02-16 - Palniki hutnicze PH-206M - 2 szt.
 123. 2012-02-16 - Przecinarka półautomatyczna PPT–300
 124. 2012-01-27 - Wybór wykonawców usługi sprzątania pomieszczeń ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w latach 2012-2013
 125. 2012-01-17 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości położonych w Częstochowie
 126. 2012-01-17 - Haki płytowe o udźwigu Q 50 Mg - 2szt.
 127. 2012-01-13 - Wybór wykonawcy usług porządkowania i wykaszania terenów Huty oraz odśnieżania dróg, parkingów i chodników Huty w latach 2012 -2013
 128. 2011-12-29 - Sprzątanie posadzki hali maszynowni w Zakładzie WBG
 129. 2011-12-16 - Komputer z ekranem dotykowym 12" zabudowany w "oknie" szafy metalowej
 130. 2011-12-12 - Dostawa pręta walcowanego na szynę do jezdni podsuwnicowej w hali Mieszalnika
 131. 2011-12-07 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
 132. 2011-12-07 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
 133. 2011-12-02 - Urządzenie do pomiaru warunków klimatycznych
 134. 2011-12-02 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
 135. 2011-11-21 - Określenie wartości rynkowej składników majątkowych Zakładu Transportu
 136. 2011-11-03 - Wybór wykonawców usługi wynajmu wózków widłowych
 137. 2011-11-03 - Wybór wykonawcy usług transportowo - sprzętowych
 138. 2011-11-03 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym
 139. 2011-11-03 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych
 140. 2011-10-20 - Wykonanie usługi geodezyjnej, polegającej na obliczeniu kubatury pryzm złomu stalowego i surówki na składowiskach Zakładu Stalowni ISD Huty Częstochowa
 141. 2011-10-18 - Świadczenie usług komunalnych na rzecz ISD Huta Częstochowa
 142. 2011-10-12 - Określenie wartości rynkowej składników majątkowych znajdujących się na stanie Zakładu Stalowni
 143. 2011-09-29 - Likwidacja kolektorów doprowadzających gazy do Zakładu Stalownia
 144. 2011-09-16 - Określenie wartości rynkowej składników majątkowych znajdujących się na stanie Zakładu Transportu
 145. 2011-09-13 - Grubościomierz ultradźwiękowy typu Metrison MG2 XT- 2szt.
 146. 2011-09-13 - Komunikator Emmerson 475 HP1ENA9GM9
 147. 2011-09-12 - Określenie wartości rynkowej składników majątkowych
 148. 2011-09-09 - Radiotelefon MOTOROLA P 040
 149. 2011-09-08 - Mierniki cęgowe
 150. 2011-08-17 - Wybór wykonawcy usługi samochodowej do kontenerowego transportu złomu po terenie Huty
 151. 2011-07-25 - Odbiór i utylizacja 123 szt. izotopowych czujek dymu
 152. 2011-06-09 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres III kwartału 2011 roku
 153. 2011-06-08 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunku ponadgabarytowego - transformator
 154. 2011-04-20 - Podgrzewacz i grzejniki wody
 155. 2011-04-15 - Przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Huty
 156. 2011-04-12 - Przegląd okresowy zawiesi i trawers
 157. 2011-04-04 - Odbiór odpadów – szlamu zendrowego z czyszczenia urządzeń technologicznych w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
 158. 2011-03-24 - Wybór wykonawcy usług porządkowych na terenie ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 159. 2011-03-24 - Wykonanie koszenia terenów oraz zimowe utrzymanie dróg ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
 160. 2011-03-09 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres II kwartału 2011 roku
 161. 2011-02-22 - Dostawa i montaż klimatyzatorów
 162. 2011-02-22 - Obsługa geodezyjna montażu i remontów urządzeń i budowli przemysłowych na terenie ISD Huty Częstochowa w drugiej połowie roku 2010
 163. 2011-02-03 - Odbiór odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z czyszczenia gazów odlotowych z instalacji Stalowni
 164. 2011-01-27 - Czyszczenie zbiorników awaryjnych instalacji chłodzenia maszyny COS
 165. 2011-01-27 - Czyszczenie instalacji obiegu brudnego VOD
 166. 2011-01-27 - Czyszczenie żaluzji instalacji odciągu spalin z pieca elektrycznego KONEL wraz kolektorami
 167. 2011-01-27 - Wymiana worków filtracyjnych odpylni pieca KONEL
 168. 2010-12-20 - Waga pomostowa WPT 60H3/EX
 169. 2010-12-10 - Wybór wykonawcy usługi „Palenia niewsadowego odpadu technologicznego w okresie I kwartału 2011 roku w ilości około 4000 Mg za złom wsadowy"
 170. 2010-12-03 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych
 171. 2010-11-25 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 172. 2010-11-25 - Wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
 173. 2010-11-02 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
 174. 2010-10-01 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodowych i na samochód ciężarowy skrzyniowy do przewozu gazów technicznych
 175. 2010-10-01 - Wybór wykonawcy usług transportowych sprzętowych
 176. 2010-10-01 - Postępowanie ofertowe na wybór wykonawców usług transportowych przewozu osób i na samochód do przewozu brygad remontowych na terenie Huty oraz wynajem wózków widłowych
 177. 2010-10-01 - Zapotrzebowanie na dostawę klocków hamulcowych do lokomotyw - typ W14
 178. 2010-10-01 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych
 179. 2010-09-24 - Wybór wykonawców usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych
 180. 2010-09-24 - Badania okresowe zawiesi
 181. 2010-09-15 - Szkolenie w zakresie obsługi i serwisowania układów hydrauliki siłowej
 182. 2010-08-13 - Wybór wykonawcy usługi Palenia niewsadowego odpadu technologicznego w ilości 4 000 Mg na wsadowy
 183. 2010-08-06 - Bony towarowe
 184. 2010-05-25 - Budynek/kontener na potrzeby miernika LUT
 185. 2010-05-20 - Drukarki Epson EPL-N3000
 186. 2010-03-30 - Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego przeznaczonego do modernizacji węzłów sieci QNX w ISD Huta Częstochowa
 187. 2010-03-16 - Aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec
 188. 2010-02-16 - Przecinarki półautomatyczne PPT-300
 189. 2010-02-15 - Klimatyzatory