ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
  1. 2018-06-26 - Szkolenie z zakresu uprawnień kolejowych
  2. 2016-12-19 - Wybór wykonawcy usługi "Szkolenie z zakresu Six Sigma na poziomie White Belt i Green Belt"
  3. 2015-05-18 - Wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  4. 2014-05-23 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień uzyskania uprawnień do obsługi suwnic
  5. 2014-03-05 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień maszynisty pojazdów trakcyjnych
  6. 2013-12-30 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień ustawiacza
  7. 2013-12-12 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkoleń i egzaminów dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych
  8. 2013-03-26 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych
  9. 2012-11-01 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia „Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu: Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej”
  10. 2012-10-15 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień "dyżurnego ruchu"
  11. 2012-08-20 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień "manewrowego"’
  12. 2012-06-21 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkoleń w zakresie Badań nieniszczących
  13. 2011-12-07 - Wybór wykonawcy usługi zorganizowania szkoleń i egzaminów dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych
  14. 2011-07-13 - Obsługa i serwisowanie przemienników częstotliwości ACS 550/600/800
  15. 2011-02-04 - Pouczenia okresowe dla stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (2)
  16. 2011-02-04 - Pouczenia okresowe dla stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (1)
  17. 2011-02-04 - Uzyskania uprawnień do obsługi i konserwacji żurawia stałego obrotowego Q-3,5t