ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Trade
Firma: ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k.
Adres: 02-627 Warszawa, ul. Naruszewicza 9
Telefon: +48 22 483 08 88
Fax: +48 22 483 08 90
e-mail: info@isd-trade.com
NIP: 526-290-11-84

ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268944Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.