ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2016-11-15 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi utrzymania w sprawności technicznej Sytemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego
2. 2016-10-28 - Wybór wykonawcy remontu pomieszczeń dyspozytora mocy na terenie WBG
3. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy regeneracji 2 kompletów panewek Ø 800
4. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy usługi uszczelnienia ścian zbiornika osadnika radialnego DOR`A
5. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy wymiany uszczelnienia mechanicznego w agregacie pompowym typu KSB KWPK 300-401
6. 2016-09-20 - Wybór wykonawcy remontu sprężarki azotu nr 2 typ 2P3/220
7. 2016-09-15 - Wybór wykonawcy remontu wentylatora WPE odpylni pieca KONEL
8. 2016-08-24 - Wybór wykonawcy naprawy 3 sztuk chwytników elektromagnetycznych typu AEMP 66 x 120G
9. 2016-08-24 - Wybór wykonawcy remontu kapitalnego odśnieżarki Om3a
10. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy remontu pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku DKJ

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: