ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-01-18 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi wywozu odpadów innych niż komunalne oraz utrzymania czystości i przejezdności infrastruktury drogowej ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.
2. 2017-01-18 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi odbioru i utylizacji odpadu stałego (pyłu stalowniczego) z oczyszczania gazów odlotowych z pieca elektrycznego KONEL w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.
3. 2017-01-13 - Wybór wykonawcy usług transportowo-sprzętowych na okres od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
4. 2017-01-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych przewozu ładunków ponadgabarytowych na okres 01 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
5. 2017-01-13 - Wybór wykonawcy usług transportowych samochodem ciężarowym na okres od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
6. 2016-12-20 - Wybór wykonawcy usługi „Codzienna poranna dostawa prasy"
7. 2016-12-19 - Wybór wykonawcy usługi "Szkolenie z zakresu Six Sigma na poziomie White Belt i Green Belt"
8. 2016-12-12 - Wybór wykonawców usługi sprzątania pomieszczeń ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
9. 2016-12-08 - Wybór wykonawcy usługi wykonania regeneracji płaszczy rolek Ø 300 segmentu maszyny COS
10. 2016-12-08 - Wybór wykonawcy usługi wykonania regeneracji zestawów kołowych żużlowozów ZK 920 - 4szt.

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: