ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2016-08-24 - Wybór wykonawcy naprawy 3 sztuk chwytników elektromagnetycznych typu AEMP 66 x 120G
2. 2016-08-24 - Wybór wykonawcy remontu kapitalnego odśnieżarki Om3a
3. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy remontu pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku DKJ
4. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy regeneracji 3 sztuk płyt kontaktowych elektrody pieca KONEL
5. 2016-08-18 - Wybór wykonawcy regeneracji głowicy drąga startowego
6. 2016-08-10 - Wybór wykonawcy usługi przeglądu stanu technicznego infrastruktury kolejowej bocznicy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w zakresie mostów, wiaduktów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz nawierzchni torowej
7. 2016-08-08 - Wybór wykonawcy regeneracji 2 sztuk korpusów płyty szerokiej krystalizatora
8. 2016-08-01 - Wybór wykonawcy regeneracji 2 sztuk wałów mimośrodowych oscylatora
9. 2016-07-28 - Wybór wykonawcy konserwacji stojana silnika synchronicznego typu MC 325 12/12
10. 2016-07-25 - Wybór wykonawcy regeneracji siłowników klemowania i rolki napędowej segmentów Maszyny COS

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: