ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAPYTANIA OFERTOWE
1. 2017-02-22 - Remont kapitalny lokomotywy spalinowej 6De-2558
2. 2017-02-14 - Remont wentylatora WPE odpylni pieca Konel
3. 2017-02-14 - Remont pompy jednostopniowej, dwustrumieniowej chłodzenia zewnętrznego COS – typu 25B32
4. 2017-02-14 - Remont wentylatora odpylni pieca kadziowego
5. 2017-02-13 - Wykonanie naprawy suwnicy kleszczowej nr 1 w Oddz. Walcowni Blach Grubych
6. 2017-02-13 - Wybór wykonawcy świadczącego usługi „Czyszczenia urządzeń technologicznych w Oddziale Metalurgii Stali ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r."
7. 2017-02-10 - Remont prasy hartowniczej w zakresie mechaniki
8. 2017-02-02 - Regeneracja rolek grzebieniastych Ø 340 x 3312 (2972) (stół uchylny nożycy QTS)
9. 2017-02-02 - Regeneracja 25 szt. rolek nośnych drągów jezdnych
10. 2017-02-01 - Regeneracja panewek (tulei) Morgoila do obudów walców oporowych

ZAKUPY STAŁE

Aktualne ogłoszenia:

ZAKUPY CZASOWE

Aktualne ogłoszenia:

INWESTYCJE

Aktualne ogłoszenia:

SZKOLENIA

Aktualne ogłoszenia: